‘ฉันไม่ต่างจากนักโทษ’ - ชีวิตชาวเมืองเฮรัตใต้ตาลีบัน

‘ฉันไม่ต่างจากนักโทษ’ - ชีวิตชาวเมืองเฮรัตใต้ตาลีบัน

บีบีซี พูดคยุกับผู้คนในเมืองเฮรัต เมืองใหญ่อันดับสามของอัฟกานิสถาน ซึ่งมีประชากรมากกว่า 500,000 คน เฮรัตเป็นเมืองเอกของจังหวัดและมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในทางตะวันตกของประเทศ อยู่ใกล้กับพรมแดนของอิหร่านและเติร์กเมนิสถาน เราพูดคุยกับชาวเมืองที่เล่าว่า ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนับตั้งแต่ตาลีบันยึดเมืองนี้ได้ และพวกเขากำลังกังวลเรื่องความปลอดภัย