งานวิจัยในอังกฤษชี้ วิศวกรการบินและอวกาศ กับศัลยแพทย์ระบบประสาทอาจไม่ได้ฉลาดเหนือกว่าคนอาชีพอื่น

Starship prototype in Boca Chica

ที่มาของภาพ, Getty Images

คุณกำลังคิดอยากเป็นศัลยแพทย์สมองหรือนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างจรวดอยู่หรือเปล่า ถ้าใช่มันก็อาจไม่ใช่เรื่องยากเกินเอื้อมอย่างที่คาด

ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดจากสหราชอาณาจักรพบหลักฐานบ่งชี้ว่า อาชีพทั้งสองอาจไม่ได้ชาญฉลาดมากกว่าคนอาชีพอื่นเสมอไป

ทีมนักวิจัยในอังกฤษศึกษาเรื่องนี้โดยให้วิศวกรการบินและอวกาศ 329 คน และศัลยแพทย์ระบบประสาท 72 คน เข้าทำการทดสอบออนไลน์ด้านความสามารถในการรู้คิด (cognition) แบบต่าง ๆ

ผลวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร British Medical Journal แสดงให้เห็นว่าคนในสองอาชีพนี้มีความแตกต่างเพียงไม่กี่อย่างจากคนอังกฤษทั่วไป

งานวิจัยชิ้นนี้มีขึ้นส่วนหนึ่งเพื่อค้นหาว่า อาชีพใดมีความฉลาดหลักแหลมมากที่สุด และเพื่อให้ทราบว่า มุมมองที่สังคมมีต่ออาชีพทั้งสองนี้สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่

คาดว่าในช่วงหลายสิบปีข้างหน้า จะเกิดการขาดแคลนบุคลากรในกลุ่มศัลยแพทย์ระบบประสาท และวิศวกรการบินและอวกาศ ซึ่งทีมนักวิจัยชี้ว่า การตั้งคำถามถึงทัศนคติแบบเหมารวม อาจส่งผลดีต่อการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานในแวดวงวิทยาศาสตร์

นักวิจัยพบอะไร

ทีมวิจัยให้วิศวกรการบินและอวกาศ และศัลยแพทย์ระบบประสาททำแบบทดสอบ "พุทธิพิสัย" (cognitive domain) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด หรือพฤติกรรมทางด้านสมองของบุคคล โดยใช้แบบทดสอบที่ชื่อ Great British Intelligence Test ที่คิดค้นขึ้นโดยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน

แบบทดสอบนี้ประเมินในด้านต่าง ๆ เช่น ความจำเพื่อใช้ปฎิบัติงาน, สมาธิ, กระบวนการทางอารมณ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดสอบจะต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับอายุ, เพศ และประสบการณ์ในสายงานนั้น ๆ

จากนั้น ทีมวิจัยนำข้อมูลที่ได้จากทั้งสองอาชีพมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของชาวอังกฤษทั่วไปที่รวบรวมมาได้ 18,000 คน

ผลปรากฏว่า ศัลยแพทย์ระบบประสาทมีคะแนนสูงกว่ามากในแง่ของทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เช่น การนิยามคำศัพท์ที่ยาก เมื่อเทียบกับวิศวกรการบินและอวกาศ

ที่มาของภาพ, Getty Images

คำบรรยายภาพ,

เมื่อเทียบกับคะแนนของคนทั่วไป ศัลยแพทย์สมองมีคะแนนต่ำกว่าในการทดสอบเรื่องเรียกคืนความทรงจำ

ในขณะเดียวกัน วิศวกรการบินและอวกาศทำคะแนนได้ดีกว่าศัลยแพทย์ระบบประสาทในเรื่องสมาธิ และการควบคุมจิตใจ เช่น การหมุนภาพของวัตถุต่าง ๆ ด้วยมือเดียว

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับคนทั่วไป วิศวกรการบินและอวกาศไม่ได้ทำคะแนนโดดเด่นไปจากอาชีพอื่น ๆ มากนัก

ขณะที่ศัลยแพทย์ระบบประสาทมีความแตกต่างใน 2 ด้าน คือ สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่า แต่สามารถเรียกคืนความทรงจำได้ช้ากว่า

ทีมนักวิจัยชี้ว่า นี่อาจมาจากธรรมชาติของอาชีพศัลยแพทย์ หรืออาจเป็นผลมาจากการฝึกฝนในการทำงานที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วในสถานการณ์คับขัน

งานวิจัยสรุปว่า มีความเป็นไปได้ที่นักวิทยาศาสตร์จรวดและศัลยแพทย์สมองอาจไม่ขึ้นแท่นอาชีพที่ฉลาดหลักแหลมมากที่สุด แต่อาชีพเฉพาะทางอื่น ๆ อาจมีความเหมาะสมมากกว่า ซึ่งจะต้องทำการศึกษาต่อไปในอนาคตเพื่อระบุอาชีพเหล่านี้