83 ปีเปลี่ยนผ่านของ "มรดกคณะราษฎร" ที่ธรรมศาสตร์
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

85 ปีปฏิวัติสยาม: 83 ปีเปลี่ยนผ่านของ "มรดกคณะราษฎร" ที่ธรรมศาสตร์

  • 24 มิถุนายน 2017

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ "คู่แฝด" ของ "ปฏิวัติสยาม" 24 มิ.ย. 2475 มรดกความคิดของคณะราษฎร ถูกส่งผ่านมาเป็นชีวิตและจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ 8 ทศวรรษที่ผ่านมาทั้งประชาธิปไตยและธรรมศาสตร์ถูกท้าทายและทำลายด้วยแนวคิดอนุรักษ์นิยม ถึงขั้นเคยมีจอมพล ตั้งตนเป็นอธิการบดี แต่นักประวัติศาสตร์ชี้ว่ายังเลวร้ายน้อยกว่าปัจจุบัน

วิดีโอโดย วสวัตติ์ ลุขะรัง