ครอบครัวหลากหลายทางเพศ ความหวังถึง กม.แต่งงานเพศเดียวกันในไทย
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ครอบครัวหลากหลายทางเพศ ความหวังถึง กม.แต่งงานเพศเดียวกันในไทย

  • 1 กรกฎาคม 2017

วิดีโอโดย จิราพร คูหากาญจน์

ขณะที่โลกออนไลน์ต่างชื่นชมความงามของผู้เข้าประกวดเวทีมิสทิฟฟานี่ที่จัดขึ้นทุกปี จนดูเหมือนว่าสังคมไทยเปิดกว้างยอมรับเพศที่สาม แต่ในทางกฎหมายความรักของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ยังไม่ได้รับการยอมรับ

ปลายเดือน พ.ค. ศาลฎีกาไต้หวัน มีคำวินิจฉัยว่า กฎหมายในปัจจุบันที่ขัดขวางการสมรสของคนเพศเดียวกัน ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และละเมิดต่อสิทธิของพลเมืองในเรื่องความเท่าเทียม และสั่งให้รัฐสภาใช้เวลาร่างกฎหมายใหม่ภายใน 2 ปี แต่ ในไทย กฎหมายที่อนุญาตให้คนเพศเดียวกันแต่งงาน หรือที่เรียกว่า "กฎหมายคู่ชีวิต" ยังอยู่เพียงขั้น "ยกร่าง" คาดว่าต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปีกว่าจะเห็นรูปธรรม และยังมีข้อถกเถียงถึงสิทธิและความเสมอภาคของกลุ่มหลากหลายทางเพศที่อาจยังไม่ครอบคลุมในหลายมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง