Total solar eclipse 'diamond ring'
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ชาวอเมริกัน ชม "ปรากฏการณ์แหวนเพชร" ก่อนเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง

  • 22 สิงหาคม 2017

ผู้คนจำนวนมากในสหรัฐฯ ต่างตื่นตาตื่นใจกับปรากฎการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่เงาคราสพาดข้ามประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ 99 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง