สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ปิยบุตร แสงกนกกุล
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ผศ.ดร. ปิยบุตร แสงกนกกุล

ปิยบุตร แสงกนกกุล นักนิติศาสตร์หนุ่มจาก "นิติราษฎร์" เปิดแนวคิดพรรคทางเลือกใหม่ร่วมกับ "ไพร่หมื่นล้าน" ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประกาศภารกิจสำคัญเพื่อพาคนไทยออกจาก "เผด็จการ"