อนาคตรถเร่ขายกับข้าวจะเป็นอย่างไร หากทุนใหญ่เข้ามา

เรื่อง และวิดีโอ โดย จิราพร คูหากาญจน์

ติดตามชีวิตหนึ่งวันของแม่ค้ารถเร่ขายกับข้าวย่านบางแคในวันที่ทุนใหม่เริ่มเห็นโอกาสทางธุรกิจรถค้าปลีกที่เตรียมเจาะตลาดผู้บริโภคถึงหน้าบ้าน ภาพ "รถมินิบิ๊กซี" ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกวิ่งขายของตามหมู่บ้าน ที่ปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน สร้างเสียงวิจารณ์และความกังวลว่ารถของห้างสรรพสินค้าดังจะเข้ามาทำให้รถเร่ขายสินค้า รวมทั้งร้านค้าปลีกจะได้รับผลกระทบ