จากเหยื่อความรุนแรงภาคใต้ สู่ความฝันอยากเป็นหมอ
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

จากเหยื่อความรุนแรงภาคใต้ สู่ความฝันอยากเป็นหมอ

  • 22 มิถุนายน 2018

แม้ว่าจะมีเงินเยียวยาจากรัฐเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งพอจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ แต่บาดแผลทางใจของหลาย ๆ ครอบครัวคงจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเยียวยาได้

เป็นเวลา 7 ปีแล้วที่บีสมี สือแม ต้องนั่งรถเข็น หลังจากถูกยิงที่บริเวณเอวจนถูกเส้นประสาท ทำให้เดินไม่ได้ เธอต้องพิการและสูญเสียพ่อ หลังกลุ่มคนไม่ทราบฝ่ายบุกยิงถล่มบ้านของเธอ

วิดีโอโดย วสวัตติ์ ลุขะรัง