ใช้ชีวิตในประเทศไทย เป็นอย่างไรสำหรับคนพิการ

ใช้ชีวิตในประเทศไทย เป็นอย่างไรสำหรับคนพิการ

วิดีโอโดย พริสม์ จิตเป็นธม

บีบีซีไทย พาไปฟังคนพิการด้านการเคลื่อนไหว บกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน เล่าประสบการณ์การดำเนินชีวิต เป็นอย่างไรกับการเป็นพลเมืองในประเทศไทย พวกเขามีชีวิตประจำวันอย่างการเดินทาง ไปกินข้าวนอกบ้าน ไปช็อปปิ้ง ดูหนัง แต่การออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านของคนพิการในไทย พวกเขาต้องเจอกับอะไรบ้าง ที่สะท้อนระบบการขนส่งสาธารณะของประเทศนี้ที่ยังไม่พร้อมเพียงพอสำหรับการอยู่ร่วมกันของคนทุกกลุ่มในสังคม รวมไปถึงการเรียนหนังสือ และโอกาสในการทำงาน พวกเขาต้องเจออะไรบ้าง

อ่านรายงาน ใช้ชีวิตในประเทศไทย เป็นอย่างไรสำหรับคนพิการ โดย ธันยพร บัวทอง ผู้สื่อข่าวบีบีซีไทย