วิสกี้หายากราคาแพง อาจไม่ใช่วิสกี้แท้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบวิสกี้พบวิสกี้โบราณหรือหายากซึ่งอยู่ในความครอบครองของนักสะสม หรือที่มีการประมูลกันนั้น มากถึง 1 ใน 3 เป็นของปลอม โดยจากการทดสอบวิสกี้ 55 ขวด พบว่า 21 ขวดนั้นถูกนำไปผสม หรือไม่ได้กลั่นตามปีที่ระบุไว้

การทดสอบครั้งนี้จัดขึ้นโดย Scottish Universities Environmental Research Centre (SUERC) ในสกอตแลนด์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ใช้เทคโนโลยี วัดปริมาณคาร์บอน เพื่อดูความเก่าแก่ของวิสกี้แต่ละขวดที่สุ่มเลือกมาจากหลายแหล่ง อาทิ จากการประมูล จากคอลเลคชั่นส่วนตัว และจากตลาดค้าวิสกี้