ดร. แคชช่า อาจารย์จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมกอธิคและภาพยนตร์สยองขวัญ

ดร. แคชช่า อาจารย์จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมกอธิคและภาพยนตร์สยองขวัญ

วิดีโอโดย พริสม์ จิตเป็นธม

เมื่อกล่าวถึง "ผี" คนส่วนใหญ่คงไม่ปฏิเสธว่าเคยได้ยินเรื่องราวของสิ่งที่เหนือธรรมชาตินี้มาบ้างแล้ว แม้แต่ละศาสนาและวัฒนธรรมจะมีความเชื่อของผี รวมไปถึงวิญญาณที่แตกต่างกัน แต่การที่สิ่งนี้อยู่คู่สังคมและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าผีก็อาจมี "ที่ยืน" ในความรู้สึก "หลอน" ของคนจำนวนไม่น้อย

"ผีและปีศาจปรากฏอยู่ในทุกวัฒนธรรมพวกมันมีอยู่ด้วยเหตุผลสำคัญทางวัฒนธรรมบางอย่างและยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของการต่อต้านบรรทัดฐานของสังคม ในยุคที่การแสดงออกของฝ่ายที่เห็นต่างยังไม่เป็นที่ยอมรับจากคนหมู่มากในสังคม" ดร. คาธาชน่า อันนา อันสูธา นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านผีและปีศาจจากจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย อธิบายถึงชุดความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณที่มีต่อสังคมมาหลายศตวรรษ