สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2562 และผลการเลือกตั้งทั่วไป

 • 29 มีนาคม 2019
กราฟิก2

บีบีซีไทยสรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ วันที่ 29 มี.ค. แบ่งเป็นจำนวนที่นั่ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งรายงานจำนวนที่นั่งรายจังหวัด ในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 8 ปี หลังจากไทยอยู่ใต้การปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาตั้งแต่เดือน พ.ค.2557

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2562

คะแนนล่าสุด 9 พฤษภาคม 2562 19:55:51

นับแล้ว
100%
จำนวนที่นั่ง ส.ส. แบบแข่งเขต
จำนวนที่นั่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อที่คำนวณได้เบื้องต้น
จำนวนที่นั่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อที่ยืนยันแล้ว
เพื่อไทย
จำนวนที่นั่ง ส.ส. แบบแบ่งเขตที่ได้: 136 + รายชื่อพรรคที่ชนะ: 0
ออกเสียงลงคะแนนร้อยละ: 22.29%
พลังประชารัฐ
จำนวนที่นั่ง ส.ส. แบบแบ่งเขตที่ได้: 98 + รายชื่อพรรคที่ชนะ: 18
ออกเสียงลงคะแนนร้อยละ: 23.73%
อนาคตใหม่
จำนวนที่นั่ง ส.ส. แบบแบ่งเขตที่ได้: 30 + รายชื่อพรรคที่ชนะ: 50
ออกเสียงลงคะแนนร้อยละ: 17.63%
ประชาธิปัตย์
จำนวนที่นั่ง ส.ส. แบบแบ่งเขตที่ได้: 33 + รายชื่อพรรคที่ชนะ: 19
ออกเสียงลงคะแนนร้อยละ: 11.11%
ภูมิใจไทย
จำนวนที่นั่ง ส.ส. แบบแบ่งเขตที่ได้: 39 + รายชื่อพรรคที่ชนะ: 12
ออกเสียงลงคะแนนร้อยละ: 10.51%
อื่น ๆ
จำนวนที่นั่ง ส.ส. แบบแบ่งเขตที่ได้: 2 + รายชื่อพรรคที่ชนะ: 29
ออกเสียงลงคะแนนร้อยละ: 7.47%
ชาติไทยพัฒนา
จำนวนที่นั่ง ส.ส. แบบแบ่งเขตที่ได้: 6 + รายชื่อพรรคที่ชนะ: 4
ออกเสียงลงคะแนนร้อยละ: 2.2%
เสรีรวมไทย
จำนวนที่นั่ง ส.ส. แบบแบ่งเขตที่ได้: 0 + รายชื่อพรรคที่ชนะ: 10
ออกเสียงลงคะแนนร้อยละ: 2.33%
ประชาชาติ
จำนวนที่นั่ง ส.ส. แบบแบ่งเขตที่ได้: 6 + รายชื่อพรรคที่ชนะ: 1
ออกเสียงลงคะแนนร้อยละ: 1.37%
เศรษฐกิจใหม่
จำนวนที่นั่ง ส.ส. แบบแบ่งเขตที่ได้: 0 + รายชื่อพรรคที่ชนะ: 6
ออกเสียงลงคะแนนร้อยละ: 1.37%

ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้ง

คะแนนล่าสุด 9 พฤษภาคม 2562 19:55:51

2562

กระบี่

ที่นั่งทั้งหมด: 2
 • ภูมิใจไทย : 1
 • ประชาธิปัตย์ : 1

กรุงเทพมหานคร

ที่นั่งทั้งหมด: 30
 • พลังประชารัฐ : 12
 • อนาคตใหม่ : 9
 • เพื่อไทย : 9

กาญจนบุรี

ที่นั่งทั้งหมด: 5
 • พลังประชารัฐ : 4
 • ภูมิใจไทย : 1

กาฬสินธุ์

ที่นั่งทั้งหมด: 5
 • เพื่อไทย : 5

กำแพงเพชร

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • พลังประชารัฐ : 4

ขอนแก่น

ที่นั่งทั้งหมด: 10
 • เพื่อไทย : 8
 • อนาคตใหม่ : 1
 • พลังประชารัฐ : 1

จันทบุรี

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • อนาคตใหม่ : 3

ฉะเชิงเทรา

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • อนาคตใหม่ : 2
 • พลังประชารัฐ : 2

ชลบุรี

ที่นั่งทั้งหมด: 8
 • พลังประชารัฐ : 5
 • อนาคตใหม่ : 3

ชัยนาท

ที่นั่งทั้งหมด: 2
 • พลังประชารัฐ : 2

ชัยภูมิ

ที่นั่งทั้งหมด: 6
 • เพื่อไทย : 4
 • พลังประชารัฐ : 2

ชุมพร

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • ประชาธิปัตย์ : 2
 • เสรีรวมไทย: 1

เชียงราย

ที่นั่งทั้งหมด: 7
 • เพื่อไทย : 5
 • อนาคตใหม่ : 2

เชียงใหม่

ที่นั่งทั้งหมด: 9
 • เพื่อไทย : 9

ตรัง

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • ประชาธิปัตย์ : 2
 • พลังประชารัฐ : 1

ตราด

ที่นั่งทั้งหมด: 1
 • อนาคตใหม่ : 1

ตาก

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • พลังประชารัฐ : 2
 • ประชาธิปัตย์ : 1

นครนายก

ที่นั่งทั้งหมด: 1
 • เพื่อไทย : 1

นครปฐม

ที่นั่งทั้งหมด: 5
 • อนาคตใหม่ : 2
 • ชาติไทยพัฒนา : 1
 • พลังประชารัฐ : 1
 • ประชาธิปัตย์ : 1

นครพนม

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • เพื่อไทย : 3
 • ภูมิใจไทย : 1

นครราชสีมา

ที่นั่งทั้งหมด: 14
 • พลังประชารัฐ : 6
 • เพื่อไทย : 4
 • ภูมิใจไทย : 3
 • เศรษฐกิจใหม่: 1

นครศรีธรรมราช

ที่นั่งทั้งหมด: 8
 • ประชาธิปัตย์ : 5
 • พลังประชารัฐ : 3

นครสวรรค์

ที่นั่งทั้งหมด: 6
 • พลังประชารัฐ : 4
 • เพื่อไทย : 1
 • ภูมิใจไทย : 1

นนทบุรี

ที่นั่งทั้งหมด: 6
 • เพื่อไทย : 5
 • พลังประชารัฐ : 1

นราธิวาส

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • ประชาชาติ: 2
 • พลังประชารัฐ : 2

น่าน

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • เพื่อไทย : 3

บึงกาฬ

ที่นั่งทั้งหมด: 2
 • เพื่อไทย : 2

บุรีรัมย์

ที่นั่งทั้งหมด: 8
 • ภูมิใจไทย : 8

ปทุมธานี

ที่นั่งทั้งหมด: 6
 • เพื่อไทย : 4
 • อนาคตใหม่ : 1
 • ภูมิใจไทย : 1

ประจวบคีรีขันธ์

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • ประชาธิปัตย์ : 2
 • เพื่อไทย : 1

ปราจีนบุรี

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • ภูมิใจไทย : 3

ปัตตานี

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • ประชาชาติ: 2
 • ภูมิใจไทย : 1
 • ประชาธิปัตย์ : 1

พระนครศรีอยุธยา

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • เพื่อไทย : 2
 • ภูมิใจไทย : 2