เหล้า-ทัศนคติชายเป็นใหญ่ ตัวการให้ชายไทยทำร้ายคู่ครอง
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

เหล้า-ทัศนคติชายเป็นใหญ่ ตัวการให้ชายไทยทำร้ายคู่ครอง

  • 25 พฤศจิกายน 2016

นายอำนาจ แป้นประเสริฐ หนึ่งในผู้ที่เคยใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและได้กลายมาเป็นนักรณรงค์แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กล่าวกับ บีบีซีไทย ว่าปัจจัยที่นำไปสู่ความรุนแรงต่อผู้หญิงอย่างหนึ่งมาจากของมึนเมาที่เป็นตัวกระตุ้น นอกจากนี้ ผู้ชายไทยหลายคนยังมีทัศนคติ "ชายเป็นใหญ่" โดยคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของภรรยาหรือแฟน และจะทำอย่างไรกับพวกเธอก็ได้

นายอำนาจ เล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อ 10 ปีก่อน หลังจากที่ภรรยาขอหย่าเนื่องจากทนพฤติกรรมความรุนแรงไม่ไหวว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทำให้เขาหันมามองปัญหานี้ใหม่ ทั้งความกังวลว่าลูก ๆ จะมีพฤติกรรมพฤติกรรมเลียนแบบในด้านความรุนแรง ทำให้เขาตัดสินใจขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง

นายอำนาจ มองว่าการแก้ปัญหาความรุนแรงสามารถเริ่มได้ในทุกระดับของสังคม โดยที่ผ่านมาเขาจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งทำงานกับร้านค้าเพื่อให้ปฎิบัติตามกฎหมายการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเข้าไปทำความเข้าใจและความรู้กับผู้ที่ใช้ความรุนแรงและผู้ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ เขายังเสนอให้คนในชุมชนช่วย "เป็นหูเป็นตา" หากพบเห็นความรุนแรงในครอบครัว และสื่อไทยก็ควรปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงต่อสตรีว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ผู้กระทำความรุนแรงควรถูกประณามและถูกลงโทษ

ล่าสุด นายอำนาจ ร่วมกับเครือข่ายผู้ชายลดละเลิกเหล้าหยุดความรุนแรง เข้ายื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เมื่อวันที่ 24 พ.ย. เพื่อเสนอให้ พม.รณรงค์ให้ผู้ชายปรับทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ ซึ่งเป็นรากของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว