พระราชประวัติองค์รัชทายาท

  • 29 พฤศจิกายน 2016
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร Image copyright Getty Images

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมายุ 64 พรรษา ทรงเป็นพระโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 โดยเมื่อมีพระชนมายุครบ 20 พรรษา ทรงได้รับการโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสำเร็จการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรียนจิตรลดา แล้วจึงเสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัสเซกส์ และโรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซท ประเทศอังกฤษ จากนั้นทรงไปศึกษาต่อ ที่โรงเรียนคิงส์สกูล ซิดนีย์ และสำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยการทหารดันทรูน แคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย หลังจากเสด็จกลับประเทศไทย ทรงรับราชการทหาร และศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 46 เมื่อ พ.ศ. 2520 และทรงผนวช เมื่อ พ.ศ. 2521 จากนั้นทรงศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2525 และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จากประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2533

Image copyright Getty Images

เมื่อเสด็จนิวัติประเทศไทยแล้ว ได้ทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และทรงเข้ารับราชการทหาร โดยประจำกรมข่าวทหารบก กระทรวงกลาโหม และต่อมาทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทรงผ่านหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินรบ เฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบินพาณิชย์หลายหลักสูตร และได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินสำหรับเครื่องบินขับไล่ของทหารด้วย

ในด้านพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย ทรงโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นหลายแห่ง เพื่อรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร และทรงเสด็จในฐานะผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปในงานพระราชพิธีสำคัญบ่อยครั้ง

Image copyright Getty Images
Image copyright Getty Images

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงอภิเษกสมรสมาแล้วสามครั้ง โดยครั้งแรกกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระธิดาคือพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่สองกับสุจาริณี วิวัชรวงศ์ มีพระโอรส 4 พระองค์ และพระธิดาคือพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ครั้งที่สามกับท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี มีพระโอรสคือพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม