4 ขั้นตอนกระบวนการอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์

  • 29 พฤศจิกายน 2016
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สนช., สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช Image copyright NARONG SANGNAK/EPA
คำบรรยายภาพ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แจ้งต่อที่ประชุมถึงมติคณะรัฐมนตรีให้ทูลอัญเชิญพระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงเย็นวันนี้ (29 พ.ย.) หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติเห็นชอบวาระพิเศษเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระมหากษัตริย์ พร้อมแจ้งมติดังกล่าวไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้ดำเนินการตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เพื่ออัญเชิญพระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป

ผู้สื่อข่าวรายงานอ้างอิงคำกล่าวของนายวิษณุ ซึ่งระบุว่ากระบวนการอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์มี 4 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 คือ ที่ประชุม ครม. แจ้งเรื่องไปยัง สนช. ขั้นตอนที่ 2 ประธาน สนช.จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบ ส่วนขั้นตอนที่ 3 ประธาน สนช.เข้าเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชย์ เมื่อพระองค์ทรงรับจึงเข้าสู่ขั้นตอนที่ 4 ซึ่งเป็นหน้าที่ของประธาน สนช.ที่จะแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

เมื่อกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนเสร็จสิ้น จะต้องเรียกพระองค์ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเมื่อมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงจะเรียกพระองค์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชอำนาจเท่ากันทุกประการ และทั้งหมดนี้จะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Image copyright Thai Government
คำบรรยายภาพ รองนายกรัฐมนตรีเผยว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่เปลี่ยนแปลงการไว้ทุกข์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าขณะนี้สามารถเรียกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ว่าในหลวงได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ เพราะต้องรอให้ขั้นตอนต่างๆ แล้วเสร็จเสียก่อน

นายวิษณุได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าจะยังไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องการไว้ทุกข์ในขณะนี้ พร้อมอ้างอิงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการไว้ทุกข์ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. ซึ่งระบุให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่รัฐ แต่งกายไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี ส่วนประชาชนทั่วไปให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม และที่ประชุม ครม.ในวันนี้ระบุว่าประชาชนได้ปฏิบัติดีอยู่แล้ว ขอให้ปฏิบัติต่อไป และรัฐบาลไม่มีการกำหนดให้แต่งขาวหรือเทาตามที่เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้

ส่วนเรื่องการกำหนดวันสำคัญในปฏิทิน นายวิษณุ กล่าวว่า ขอให้รอผู้ที่เกี่ยวข้องได้หารือกัน จากนั้นจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตอนนี้ยังไม่สามารถประกาศใดๆ ได้ หากใครต้องการทำปฏิทิน ขอให้ทำตามปกติก่อน ส่วนวันสำคัญที่ยังไม่ชัดเจน ก็เว้นไว้จนกว่าจะมีการประกาศแล้วจึงค่อยไปเพิ่มเติม เช่นเดียวกับวันหยุดระหว่างปี ขณะที่พระยศของพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆ ให้ยึดตามที่เคยสถาปนาไว้ และจะเป็นเช่นนั้นเรื่อยไปจนกว่าจะมีการสถาปนาใหม่