ในหลวงทรงเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนและในยามที่ท้อแท้
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนและในยามที่ท้อแท้

  • 1 ธันวาคม 2016

น.ส.กนกวรรณ จันทร์อยู่ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานตามโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กล่าวกับบีบีซีไทยว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเนื่องจากหากไม่ได้รับทุนดังกล่าว ตนอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับชั้นที่ต้องการเนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน

น.ส.กนกวรรณ กล่าวด้วยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียนและเมื่อใดที่ท้อแท้ ก็จะนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทุนการศึกษาซึ่งตนเองได้รับพระราชทานจากจากพระหัตถ์ของพระองค์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง "โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" โดยให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนฐานะยากจนและมีผลการศึกษาดีทั่วประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2552 ต่อมา ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง "มูลนิธิการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" หรือ ม.ท.ศ. เพื่อสานต่อโครงการให้ยั่งยืนมากขึ้น

ม.ท.ศ. จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกจังหวัด จังหวัดละ 2 รายต่อปี เพื่อให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตัวเองสนใจ โดยไม่มีภาระผูกพันว่าต้องใช้ทุนคืน และเมื่อจบการศึกษาจะเปิดโอกาสให้เข้าทำงานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ ตามความสมัครใจ โดยขณะนี้มีเยาวชนที่ได้รับทุนไปแล้วรวม 8 รุ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง