รัฐบาลเปิดตัวเลขเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเกือบ 3,000 คดี เสียหายกว่าหมื่นล้านบาท

  • 23 ธันวาคม 2016
ทุจริต, เจ้าหน้าที่รัฐ, สปน., สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สอบสวน Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai
คำบรรยายภาพ ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนกรณีเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่รัฐพัวพันการทุจริตอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนมากกว่า 2,000 คดี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ พบว่ามีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน 2,838 เรื่อง รวมเป็นเงินค่าเสียหายราว 11,383 ล้านบาท

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนกรณีเงินขาดบัญชี และเจ้าหน้าที่รัฐพัวพันการทุจริตซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานของ สปน. รวมทั้งหมด 2,838 เรื่อง เป็นเงินค่าเสียหายประมาณ 11,383 ล้านบาท จำแนกเป็นเรื่องร้องเรียนของราชการส่วนกลาง 234 เรื่อง ราชการส่วนภูมิภาค 640 เรื่อง ราชการส่วนท้องถิ่น 1,496 เรื่อง รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 468 เรื่อง

หน่วยงานที่มีการทุจริตมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,496 เรื่อง กระทรวงมหาดไทย 219 เรื่อง และกระทรวงศึกษาธิการ 218 เรื่อง ขณะที่ประเภทการทุจริตมากที่สุด 6 อันดับ คือ การยักยอกเงินหรือทรัพย์สินราชการ 1,507 เรื่อง การปฏิบัติผิดระเบียบ 656 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง 605 เรื่อง การเบิกค่าเช่าบ้านเท็จ 39 เรื่อง การทุจริตน้ำมันเชื้อเพลิง 20 เรื่อง และการเบิกค่ารักษาพยาบาลเท็จ 11 เรื่อง

Image copyright CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/Getty Images
คำบรรยายภาพ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศให้การปราบปรามทุจริตเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของรัฐบาล ส่วนกรณีที่นายปฐมพล จันทร์โอชา หลานชายของ พล.อ.ประยุทธ์ ถูกกล่าวหาว่าอาจเข้าข่ายผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สปน.ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตทั้งหมด 151 เรื่อง ซึ่งเป็นการตรวจพบโดยหน่วยงานเองและโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนเรื่องที่สามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้วมีทั้งหมด 20 เรื่อง ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม 12 เรื่อง กระทรวงมหาดไทย 4 เรื่อง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เรื่อง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 เรื่อง และกระทรวงสาธารณสุข 1 เรื่อง

นายจิรชัย กล่าวด้วยว่า สปน.ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546 และทั้ง 20 เรื่องที่ได้ข้อยุติในปีนี้ได้ถูกส่งให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานพิจารณาบทลงโทษ เพราะ สปน.ไม่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว แต่ขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าทาง สปน.จะติดตามการลงโทษต่อไป เพราะเกรงว่าแต่ละหน่วยงานอาจปกป้องกันเอง จากนั้นจึงจะรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ บทลงโทษหน่วยงานหรือบุคคลที่กระทำผิดกรณีทุจริต เบื้องต้นจะมีความผิดทั้งทางวินัย ทางแพ่ง และโทษทางอาญา รวมถึงการชดใช้เงินหรือทรัพย์สินคืน