เครือข่ายนักวิชาการ เรียกร้องศาลทบทวนเพิกถอนประกันตัว “ไผ่ ดาวดิน”

ไผ่ ดาวดิน

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang / BBC THai

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ออกแถลงการณ์วันนี้ (28 ธ.ค.) เรียกร้องให้ศาลทบทวนการพิจารณาเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวนายจตุภัทร บุญภัทรรักษา หรือ ''ไผ่ ดาวดิน'' ผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากการแชร์ข่าวพระราชประวัติรัชกาลที่ 10 ของบีบีซีไทย โดยระบุว่า สิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองฯ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี พร้อมยืนยันว่าการโพสต์ข้อความที่เจ้าหน้าที่เห็นว่า ''เย้ยหยันอำนาจรัฐ'' ไม่ผิดกฎหมาย

''คนส.มีความห่วงใยต่อทิศทางการบังคับใช้กฎหมายในทางที่จะเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการปิดกั้นความคิดเห็นที่แตกต่าง จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม จึงขอเรียกร้องให้ศาลได้ทบทวนการพิจารณาเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวนายจตุภัทร เมื่อมีการยื่นคำร้องตามกระบวนการของกฎหมายเพื่อคืนความปกติให้กระบวนการยุติธรรมและยืนยันหลักการพื้นฐานของนิติรัฐ'' แถลงการณ์ดังกล่าวระบุ

แถลงการณ์ของ คนส.ได้อ้างอิงระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ ที่กำหนดว่า ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติ ในการปล่อยชั่วคราว โดยหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสามารถพิจารณาเพิกถอนคําสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้ แต่สำหรับกรณีของนายจตุภัทร์ ยังถือว่าไม่ได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ศาลได้กำหนด ซึ่งประกอบไปด้วย การห้ามผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ พยานหลักฐานในคดี หรือก่อความเสียหายใดๆ และกำหนดให้นายประกันและผู้ต้องหามาศาลตามนัด และผู้ต้องหาไม่มีท่าทีจะหลบหนีเนื่องจากมีกำหนดสอบในระดับมหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม 2560 ด้วย

ทั้งนี้ ศาลไม่ได้กำหนดให้การลบข้อความที่ถูกกล่าวหาเป็นเงื่อนไขของการให้ประกันตัว โดยนายจตุภัทร์ได้แจ้งต่อศาลว่าเหตุผลที่ไม่ลบข้อความที่ถูกกล่าวหาก็เพราะต้องการเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานต่อสู้คดี ซึ่งการไม่ลบข้อความดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไข และเป็นการแสดงท่าทีว่าจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับหลักฐานอีก

ที่มาของภาพ, Wasawat lukharang / BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

นายอนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้าน นายอนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิก คนส.เผยกับบีบีซีไทยว่า สำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่านายจตุภัทร์โพสต์ข้อความเย้ยหยันอำนาจรัฐ คนส.มองว่าเป็นการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพที่ไม่ได้ถูกกำหนดเป็นความผิดทางกฎหมาย และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่ได้กำหนดให้การเย้ยหยันอำนาจรัฐหรือการไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองเป็นเหตุในการสั่งไม่อนุญาตประกันตัว อีกทั้งศาลก็ไม่ได้กำหนดให้เป็นเงื่อนไขในการประกันด้วย จึงไม่สามารถหยิบยกเป็นข้อพิจารณาหลักในการยกเลิกการปล่อยตัวได้

"ไม่อยากให้คิดว่ากรณีของไผ่นั้นอยู่ในขั้วการเมืองที่ต่างกัน แต่อยากให้มองเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นความพิกลพิการของกระบวนการยุติธรรม ถ้าเราไม่พยายามทำให้ถูกต้อง มันอาจจะส่งผลต่อเราได้'' นายอนุสรณ์ กล่าว