รัฐบาลเร่งสร้าง “คนไทย 4.0” รองรับโลกยุคใหม่

คนไทย 4.0

ที่มาของภาพ, NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยวานนี้ (1 ม.ค.) ว่า ในปี 2560 รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมการพัฒนาคนเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หรือการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ปัญญา และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยมีรายได้สูง และสอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21

พลโท สรรเสริญ ระบุว่า หัวใจของการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 คือ คนไทย 4.0 ที่มีความรู้และทักษะอาชีพที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย และมีความสามารถรู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในทุกระดับ โดยตั้งเป้า 6 เดือนการรับรู้ดีขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะต่อไป

ที่มาของภาพ, สำนักข่าวไทย

พลโท สรรเสริญ กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีเคยได้อธิบายคำว่า "คนไทย 4.0" โดยหมายถึงประชาชนที่รู้จักใช้เทคโนโลยีมาสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การผลิต แล้วทำงานน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบเดิม ๆ มาเป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ เปลี่ยนจาก SMEs โอท็อป เป็นสมาร์ทเอ็นเตอร์ไพรส์หรือสตาร์ทอัพ เปลี่ยนภาคบริการทั่วไปให้เป็นบริการมูลค่าสูง และเปลี่ยนแรงงานระดับต่ำเป็นแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น

ขณะเดียวกัน อีกเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับคนส่วนใหญ่ที่ยังเป็นคนไทย 1.0 และ 2.0 คือ กลุ่มเกษตรกรรายย่อย กลุ่ม SMEs โอท็อป แรงงานระดับต่ำ คนด้อยโอกาส คนพิการ คนจนในเมือง ให้เข้าถึงทรัพยากร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และมีโอกาสที่เป็นธรรมด้วย