รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ใกล้คลอดหรือยัง?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

เหตุและปัจจัย : รธน.ไม่คลอด เลือกตั้งไม่เกิด

  • 6 มกราคม 2017

ผ่านมาเกือบ 3 ปีแล้ว หลังรัฐประหาร พ.ค. 2557 แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ 20 ยังไม่ประกาศใช้ ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงการเลือกตั้งทั่วไปว่าจะมีขึ้นได้ภายในปีนี้ตาม "โรดแมป" ที่คสช. ให้ไว้หรือไม่