ผู้ช่วย รมต.อังกฤษ หารือ “สมคิด” สนใจร่วมผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0

Sharma and Somkid Image copyright Royal Thai Government

ผู้ช่วย รมต.ต่างประเทศของสหราชอาณาจักร เข้าหารือ "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" ยืนยันความสัมพันธ์ทางการค้าของ 2 ชาติ พร้อมร่วมมือผลักดันนโยบบายไทยแลนด์ 4.0

นายอล็อก ชาร์มา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรรับผิดชอบด้านเอเชียและแปซิฟิก เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 2560 โดยมีกำหนดการเข้าพบตัวแทนรัฐบาล พรรคการเมือง ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคประชาสังคม เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรกับประเทศไทย ในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านการค้า การลงทุน รวมไปถึงการเมือง

โดยวันนี้ (27 ม.ค.2560) นายชาร์มาได้เข้าพบนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมหารือถึงความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ โดยนายสมคิดได้สอบถามถึงแผนงานของสหราชอาณาจักรภายหลังการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ซึ่งนายชาร์มาได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง 2 ประเทศที่มีมากกว่า 400 ปี พร้อมเห็นว่า Brexit จะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมมือกันแบบทวิภาคี พร้อมยืนยันว่า ไทยยังเป็นหุ้นส่วนและคู่ค้าที่สำคัญของสหราชอาณาจักร

นายชาร์มายังให้ความสนใจสอบถามถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งนายสมคิดยืนยันว่า ไทยจะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยจะให้เติบโตไปพร้อมกันทุกภาคส่วน รวมถึงเอสเอ็มอีและเกษตรกร พร้อมเชิญชวนให้สหราชอาณาจักรมาร่วมมือกับไทในสาขาที่มีศักยภาพ เช่น สาธารณสุข เศรษฐกิจดิจิทัล การบริหารการเงิน และการศึกษา

ทั้ง 2 ฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะสนับสนุนกลไกสภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business Council) ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยนายชาร์มาหวังจะให้นายสมคิดนำคณะทำงานและภาคเอกชนของไทยเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อหารือถึงความร่วมมือในเชิงลึกต่อไป

ท้ายที่สุด นายชาร์มายังได้เชิญรองนายกฯ ไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยภาษีบุหรี่ หรือ Ministerial Tobacco Tax Summit ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มี.ค. 2560 ด้วย

วันเดียวกัน นายชาร์มายังได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ระบุว่า สหราชอาณาจักรพร้อมที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนสำคัญของไทยในการผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยพร้อมเสนอความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีระดับโลกและโนวฮาวในหลายๆ ภาคส่วน อาทิ การแปลงให้เป็นดิจิทัล อวกาศ อาชีวศึกษา การเกษตรสมัยใหม่ การเงิน พลังงาน รวมไปถึงสาธารสุข เพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่าย โดยหลังจากเข้าพบนายสมคิด ตนจะเข้าพบนายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงภาคธุรกิจ ภาคการเมือง และภาคประชาสังคม เพื่อผลักดันนโยบาย "โกลบอล บริเทน" ซึ่งจะเป็นวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลของสหราชอาณาจักรนำมาใช้ ภายหลังถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป หรือ Brexit