ไม่อนุมัติ “บุญทรง-ภูมิ” ขอชะลอจ่ายค่าเสียหายขายข้าวจีทูจี

นายบุญทรง เตริยาภิมย์ รมว.พาณิชย์ เมื่อครั้งลงมาพบชาวนาที่มาประท้วงที่ทำเนียบรัฐบาล คัดค้านแนวคิดการลงราคาจำนำข้าวจากตันละ 1.5 หมื่นบาท เหลือตันละ 1.2 หมื่นบาท เมื่อปี 2556 Image copyright Sahakorn/LightRocket via Getty Images
คำบรรยายภาพ นายบุญทรง เตริยาภิมย์ รมว.พาณิชย์ เมื่อครั้งลงมาพบชาวนาที่มาประท้วงที่ทำเนียบรัฐบาล คัดค้านแนวคิดการลงราคาจำนำข้าวจากตันละ 1.5 หมื่นบาท เหลือตันละ 1.2 หมื่นบาท เมื่อปี 2556

ศาลปกครองมีคำสั่งไม่ทุเลาการเรียกชำระค่าสินไหมขายข้าวจีทูจี 2 หมื่นล้าน ที่มีอดีตรัฐมนตรี "บุญทรง เตริยาภิรมย์-ภูมิ สาระผล" เป็นหนึ่งในผู้ร่วมรับผิดชอบด้วย

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำร้อง กรณีที่นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.คลัง กับพวก รวม 5 คน ขอทุเลาการบังคับใช้คำสั่งทางปกครองให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ รวมเป็นเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท กรณีทุจริตจากการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยศาลให้เหตุผลว่า เนื่องจากในชั้นนี้ยังรับฟังไม่ได้ว่าหากไม่ทุเลาการบังคับใช้คำสั่งดังกล่าวจะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อผู้ฟ้องคดีทั้ง 5 คน อย่างไร เพราะนับแต่มีการออกคำสั่งและแจ้งคำสั่ง ภาครัฐก็ยังไม่ได้ดำเนินการบังคับทางปกครอง ด้วยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้ง 5 คนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ศาลได้แจกแจงด้วยว่า การจะออกคำสั่งทุเลาการบังคับใช้คำสั่งทางปกครองจะต้องมีเงื่อนไขตามกฎหมายครบทั้ง 3 ประการ 1.คำสั่งดังกล่าวน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2.การให้คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง และ 3.การทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าว ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือการบริการสาธารณะ

สำหรับการยื่นคำร้องนี้ เป็นส่วนหนึ่งในคดีที่นายบุญทรง นายภูมิ กับพวก รวม 5 คน ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวก รวม 4 คน ขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองให้ชดใช้ค่าสินไหมดังกล่าว เนื่องจากออกมาโดยไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมาย

โดยในส่วนของค่าสินไหมที่ต้องชดใช้กว่า 2 หมื่นล้านบาท เป็นความรับผิดชอบของนายบุญทรง 1.7 พันล้านบาท และนายภูมิ 2.3 พันล้านบาท

นายบุญทรงเคยให้สัมภาษณ์กับ "บีบีซีไทย" ว่า หากศาลปกครองกลางไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับใช้คำสั่งทางปกครองดังกล่าว ก็อาจจะพิจารณายื่นคำร้องขอทุเลาเข้าไปอีกครั้ง