ภิกษุณีแห่งวัตรทรงธรรมกัลยาณี

พาไปทำความรู้จักวัตรปฏิบัติของภิกษุณีสงฆ์ วัตรทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณีอาราม จ.นครปฐม ซึ่งแม้จะไม่มีสถานะนักบวชทางกฎหมาย แต่ไม่ละเลยพระธรรมวินัย

ภิกษุณี

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

การออกบิณฑบาตของภิกษุณีในช่วงเช้าตรู่ เป็นภาพที่ชาวบ้านชุมชนใกล้กับวัตรทรงธรรมกัลยาณี จ.นครปฐม (เนื่องจากภิกษุณีไม่ได้รับสถานะทางกฎหมาย สถานปฎิบัติธรรมของภิกษุณี จึงใช้คำว่า “วัด” ไม่ได้) เห็นชินตามาตลอดเกือบ 20 ปี โดยภิกษุณีที่วัดแห่งนี้จะออกบิณฑบาตในทุกวันพระและวันอาทิตย์

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

ภิกษุณีธัมมนันทา เจ้าอาวาสวัตรทรงธรรมกัลยาณี เผยว่าชาวบ้านในละแวกวัตรให้การต้อนรับการออกบิณฑบาตของภิกษุณีเป็นอย่างดี นับตั้งแต่ในช่วงเริ่มแรกที่ตนเข้ามาสืบทอดพระศาสนาที่วัดแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2544

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang / bbc thai

คำบรรยายภาพ,

คำประกาศของสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 11 เมื่อปี 2471 สั่งห้ามมิให้พระสงฆ์ไทยบวชภิกษุณี โดยระบุว่าหมดสาบสูญขาดเชื้อสายมานานแล้ว อย่างไรก็ดี ภิกษุณีและนักวิชาการด้านศาสนาบางกลุ่มระบุว่า ภิกษุณีจะสิ้นสายหรือไม่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เนื่องจากภิกษุณีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมีเจตนารมณ์ตั้งแต่ต้น โดยมีการประดิษฐานพุทธบริษัท 4 จึงสามารถอุปสมบทให้ได้ตามพระธรรมวินัย

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

แม้ว่าจะมีกระแสต่อต้านจากสังคมภายนอก เนื่องจากสถาบันสงฆ์ของไทยยังไม่ยอมรับภิกษุณีในฐานะนักบวชในคณะสงฆ์ไทย แต่ชาวบ้านใกล้เคียงมีความเข้าใจและศรัทธา เห็นได้จากของบิณฑบาตจำนวนมาก จนทางวัตรต้องนำรถเข็นมาช่วยขน

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

บรรยากาศช่วงฉันเพลที่โรงทานวัตรทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณีอาราม โดยปัจจุบันที่วัดแห่งนี้มีภิกษุณี สิกขมานา และสามเณรี ราว 18 รูป มีทั้งคนไทย และต่างชาติ

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

หนึ่งในวัตรปฏิบัติของภิกษุณีสงฆ์วัตรทรงธรรมกัลยาณี ทุกวันคือการแบ่งหน้าทำความสะอาด และรับผิดชอบงานสาธารณะ เช่น ภิกษุณีในภาพนี้ที่กำลังรดน้ำแปลงผัก ที่ปกติจะนำมาปรุงเป็นภัตตาหาร หากมีผลผลิตเหลือใช้ก็จะมีผู้มารับซื้อ

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang

คำบรรยายภาพ,

ผู้ที่จะอุปสมบทเป็นภิกษุณีจะต้องรับครุธรรม 8 ประการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความเคารพต่อพระภิกษุ เป็นเงื่อนไขไว้ปกป้องสถานะของนักบวชหญิงไม่ให้คลอนแคลน เนื่องจากในสมัยพุทธกาลผู้หญิงยังไม่อยู่ในสถานะที่ผู้ชายจะเคารพสักการะ และถือศีลมากถึง 311 ข้อ ซึ่งพระวินัยที่มากกว่าพระสงฆ์เกี่ยวเนื่องกับความความแตกต่างด้านสรีระเป็นสำคัญ

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

ทุกวันพระ วัตรทรงธรรมกัลยาณีจะนิมนต์พระภิกษุมาให้โอวาทภิกษุณี นี่คือหนึ่งในครุธรรมที่ภิกษุณีสงฆ์ต้องถือปฎิบัตินับตั้งแต่วันอุปสมบท

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

อีกหนึ่งวัตรปฏิบัติของภิกษุณีที่วัดแห่งนี้ คือการแยกขยะภายในวัด โดยขยะที่ได้จะแบ่งเป็นหลายส่วน ทั้งบริจาคให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อ หรือถ้ามากพอก็จะมีคนมาขอรับซื้อ

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

งานต่างๆ ที่วัตรทรงธรรมกัลยาณีแห่งนี้ ภิกษุณีและลูกวัดผู้หญิงจะเป็นคนจัดการเองทั้งหมด ไม่เว้นแม้แต่งานหนักอย่างการปรับปรุงพื้นดิน การปูพื้น ถางหญ้า เห็นได้จากภาพนี้ที่ภิกษุณีรูปหนึ่งเดินถือจอบเพื่อไปใข้ปรับปรุงพื้นดิน

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

โบสถ์วัตรทรงธรรมกัลยาณี ทุกวันพระจะมีพิธีสวดมนต์ถวายกองทานและการแสดงธรรม โดยภิกษุณีธรรมนันทา เจ้าอาวาสวัตร

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang / BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

ที่ผ่านมา หลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้แก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้เพิ่ม "ภิกษุณี" เป็นคณะสงฆ์อื่น เพื่อให้ภิกษุณีได้รับการรับรองสถานภาพทางกฎหมาย

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

ภาพของภิกษุณีธัมมนันทา เจ้าอาวาสวัตรทรงธรรมกัลยาณี ถูกนำมาติดไว้ภายในอาคารหลังหนึ่งภายในวัด