รัฐบาลแก้ไข รธน. ตามข้อสังเกตพระราชทานเสร็จแล้ว

  • 15 กุมภาพันธ์ 2017
รัฐธรรมนูญ Image copyright BBC Thai

รบ. แก้รัฐธรรมนูญตามข้อสังเกตพระราชทานเสร็จแล้ว ด้านนายกฯ เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ภายในวันที่ 18 ก.พ. นี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ฉบับที่ผ่านการออกเสียงประชามติ ตามข้อสังเกตพระราชทาน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 18 ก.พ. 2560 ว่า ได้รับแจ้งจากสำนักอาลักษณ์ว่าได้เขียนร่างรัฐธรรมนูญฯ ลงในสมุดไทย ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในวันนี้ (15 ก.พ. 2560) จากนั้นจะรายงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รับทราบ แล้วนายกฯ จะมีบัญชาให้ส่งไปสำนักราชเลขาธิการเพื่อตรวจสอบ แล้วนำเข้าคณะองคมนตรี ก่อนนำขึ้นถวาย ซึ่งคือ การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแต่ไม่ต้องเข้าเฝ้าฯ โดยจะดำเนินการถวายขึ้นไปจะเป็นวันใดก็แล้วแต่นายกฯ แต่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ก.พ. 2560 หลังจากนั้นก็อาจมีการเปิดเผยข้อความในร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่มีการแก้ไขให้ประชาชนได้รับทราบ

นายวิษณุ กล่าวว่า กรณีที่เป็นกฎหมายสำคัญ อาจจะมีพิธีการหรือขั้นตอนที่มากหรือแปลกไปจากธรรมดา ซึ่งยังพูดไม่ได้ เพราะสุดแท้แต่จะโปรด เพราะเมื่อคราวรัฐธรรมนูญฯ ปี 2540 ก็มีพระราชพิธี แต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไร

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 39/1 วรรคสิบเอ็ด ระบุไว้ว่า เมื่อนายกฯ นำร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกตพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย หากพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ แต่กรณีที่ทรงไม่เห็นด้วยและพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันที่นายกฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย แล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้ร่างรัฐธรรมนูญฯ นั้นเป็นอันตกไป