ไทยรถติดที่ 1 ของโลก-ผลสำรวจชี้ไม่มีทางกำจัดปัญหาได้ถาวร

รถติด, การจราจร, ปัญหา, ทางแก้, ผลสำรวจ, ไทย, Global Traffic Scorecard Report 2016

ที่มาของภาพ, MUNIR UZ ZAMAN/AFP/Getty Images

ไทยติดอันดับ 1 ประเทศรถติดที่สุดในโลก เหตุผู้ใช้ถนนเสียเวลากับรถติดมากกว่า 61 ชั่วโมงต่อปี ผลสำรวจชี้ด้วยว่าแทบไม่มีทางกำจัดปัญหารถติดได้อย่างถาวร แต่ละรัฐบาลต้องหามาตรการอื่น ๆ เสริมด้วย

บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลการจราจร INRIX เผยรายงานการประเมินสภาพจราจรทั่วโลก ประจำปี 2016 หรือ Global Traffic Scorecard Report เมื่อวานนี้ (20 ก.พ.) บ่งชี้ว่าไทยเป็นประเทศรถติดมากเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยคนไทยในแต่ละเมืองทั่วประเทศเสียเวลาเฉลี่ยราว 61 ชั่วโมงต่อปีไปกับรถติดบนถนน ตามด้วยประเทศโคลอมเบียและประเทศอินโดนีเซียซึ่งคนเสียเวลาไปกับรถติดประมาณ 47 ชั่วโมงต่อปี ขณะที่รัสเซียและสหรัฐฯ เสียเวลากับรถติดประมาณ 42 ชั่วโมงต่อปี

ผลสำรวจของ INRIX อ้างอิงข้อมูลการวิเคราะห์สภาพจราจรจากกว่า 300 แหล่งข้อมูลออนไลน์ ซึ่งเปรียบเทียบการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเวลาอื่น ๆ ในแต่ละวันของ 1,064 เมืองใน 38 ประเทศทั่วโลกตลอดปีที่ผ่านมา

ที่มาของภาพ, INRIX

ส่วนผลสำรวจแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละเมืองพบว่า นครลอสแองเจลิสของสหรัฐฯ เป็นเมืองที่รถติดที่สุดในโลก เนื่องจากผู้ใช้ยวดยานพาหนะเสียเวลากับรถติดบนท้องถนนเฉลี่ยปีละ 104.1ชั่วโมง ขณะที่กรุงเทพฯ ติดอันดับเมืองรถติดอันดับ 12 ของโลก และผู้ใช้ถนนเสียเวลาไปกับรถติดประมาณ 64.1 ชั่วโมงต่อปี

ข้อมูลของ INRIX ยังระบุด้วยว่าการใช้เวลาบนท้องถนนในแต่ละวันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพสังคมและสุขภาพประชาชน ทั้งยังทำให้สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ แต่ละรัฐบาลจึงควรใช้เทคโนโลยีและมาตรการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจร

อย่างไรก็ตาม INRIX ย้ำว่าไม่มีมาตรการใดที่จะกำจัดปัญหารถติดได้อย่างถาวร เพราะแต่ละเมืองมีปัญหาเฉพาะของตัวเอง ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาถนนไม่เพียงพอหรือไม่สมดุลกับความต้องการของผู้ใช้รถใช้ถนน และการบริหารจัดการเส้นทางจราจรถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยวิธีที่ยืดหยุ่นอื่น ๆ ด้วย เช่น การปรับเวลาเข้าทำงานของหน่วยงานหรือบริษัทต่าง ๆ การส่งเสริมให้พนักงานทำงานจากระยะไกลหรือจากบ้าน และการปรับปรุงเรื่องเส้นทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้มีความหลากหลาย

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

กรุงเทพฯ ถูกจัดอันดับว่าเป็นเมืองรถติดอันดับ 12 ของโลกจากผลสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมา

ผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายด้านการคมนาคม รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ จำเป็นต้องทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าการจราจรในช่วงใดที่ติดขัดมากที่สุด และอะไรคือสาเหตุ เพื่อที่จะนำไปประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับงบประมาณที่มี

ขณะเดียวกัน หน่วยงานจราจรของแต่ละเมืองต้องเชื่อมต่อเส้นทางเข้าด้วยกัน รวมถึงใช้เทคโนโลยีการจราจรเข้าช่วย เช่น ระบบไฟจราจรที่ใช้การทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับความหนาแน่นของยานพาหนะบนถนนแต่ละเลน เพื่อใช้ประมวลผลในการให้สัญญาณไฟ การจัดหาที่จอดรถ หรือการใช้ระบบเตือนผู้ขับขี่ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรติดขัด