ห้ามนำเข้า-ส่งออก “อาวุธ” ให้กลุ่มตาลีบันกับประเทศเยเมน

อดีตนักรบกลุ่มตาลีบันที่เข้าร่วมกระบวนการสร้างความปรองดองของรัฐบาลอัฟกานิสถาน ถืออาวุธเพื่อนำมาส่งมอบให้กับทางการ

ที่มาของภาพ, Noorullah Shirzada/AFP/Getty Images

คำบรรยายภาพ,

อดีตนักรบกลุ่มตาลีบันที่เข้าร่วมกระบวนการสร้างความปรองดองของรัฐบาลอัฟกานิสถาน ถืออาวุธเพื่อนำมาส่งมอบให้กับทางการ

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 ฉบับ ห้ามส่งออกหรือนำเข้า "อาวุธและยุทโธปกรณ์" ให้กลุ่มตาลีบันกับประเทศเยเมนวันนี้ (23 ก.พ. 2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 ฉบับ อ้างถึงข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม "กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยังบุคคล หรือองค์กร" ทั้งในกรณีกลุ่มตาลีบัน (Taliban) และประเทศเยเมน (Yemen)

สำหรับนิยามของอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้หมายถึง

1. ยุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์

2. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจาฯ เป็นต้นไป ลงนามโดยนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์