ปัดฝุ่นข้อเสนอปรองดอง สปช.-สปท. ผลักดันต่อใน ป.ย.ป.

  • 24 กุมภาพันธ์ 2017
ปรองดอง Image copyright STR/AFP/Getty Images

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ เผยเตรียมหยิบข้อเสนอ คกก.ชุดเอนก เหล่าธรรมทัศน์ และของ สปท. ไปผลักดันต่อ หลังถูกตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป. ด้านการสร้างความสามัคคีปรองดอง

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล แห่งสถาบันพระปกเกล้า กล่าวกับบีบีซีไทย ถึงกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ว่า ยังไม่รู้ว่าจะเข้าไปทำอะไรได้บ้าง เนื่องจากคณะกรรมการเตรียมการฯ มีสมาชิกจำนวนมาก และส่วนใหญ่ก็เป็นทหาร คงต้องลองเข้าไปทำงานด้วยกันก่อน โดยการประชุมคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของ ป.ย.ป. ในวันที่ 6 มี.ค. 2560 ตนก็จะเดินทางไปเข้าร่วมด้วย

พล.อ.เอกชัย กล่าวว่า ส่วนตัวตั้งใจจะเข้าไปผลักดันข้อเสนอที่คณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่มีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน ทำเอาไว้แล้ว รวมถึงผลักดันข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา รวบรวมความเห็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นการแก้ไขความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองทางการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่ตนเป็นเลขานุการอยู่ด้วย

"ผมไม่รู้ว่า ความพยายามในการสร้างความปรองดองของรัฐบาลรอบนี้จะสำเร็จหรือไม่ แต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยเว้นวรรคไม่เดินหน้าเรื่องการสร้างความปรองดองไปถึงปีเศษ" พล.อ.เอกชัยกล่าว

พล.อ.เอกชัย ยังกล่าวถึงการที่รัฐบาลปฏิเสธแนวคิดเรื่องการ "นิรโทษกรรม" ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือในการสร้างความปรองดองอย่างสิ้นเชิงว่า อาจเป็นปัญหาจากเรื่องคำ แต่จริงๆ ยังมีเครื่องมืออื่นๆ อีกมาก เช่น อภัยโทษหรือชะลอการลงโทษ ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าอยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องการศึกว่าหากต้องการจะนิรโทษกรรมให้กับการกระทำที่มี "มูลเหตุจูงใจทางการเมือง" นิยามที่ชัดเจนควรจะเป็นอย่างไร

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai

ประยุทธ์ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป. 39 คน

วานนี้ (23 ก.พ. 2560) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 เพื่อแต่งตั้ง "ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ" ให้กับคณะกรรมการย่อยภายใต้ ป.ย.ป. รวมทั้งสิ้น 39 คน ดังนี้

  1. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ มีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายกานต์ ตระกูลฮุน นายชาติศิริ โสภณพนิช นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นายวิรไท สันติประภพ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ และนายอำพล จินดาวัฒนะ
  2. คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ มีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย นายคุรุจิต นาครทรรพ นายจเด็จ อินสว่าง นายไชยา ยิ้มวิไล นายเตช บุนนาค นายเทียนฉาย กีระนันทน์ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายบัณฑูร ล่ำซำ นางเบญจวรรณ สร่างนิทร นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ นายศักรินทร์ ภูมิรัตน และ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์
  3. คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ มีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 16 คน ประกอบด้วย นายกำจร ตติยกวี นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายพงศ์โพยม วาศภูติ นายวรากรณ์ สามโกเศศ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ นายสมชัย ฤชุพันธุ์ นายอาวุธ ศรีศุกรี และนายอุดม คชินทร
  4. คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง มีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายธงทอง จันทรางศุ นายอัชพร จารุจินดา และ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ