ปัดฝุ่นข้อเสนอปรองดอง สปช.-สปท. ผลักดันต่อใน ป.ย.ป.

ปรองดอง

ที่มาของภาพ, STR/AFP/Getty Images

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ เผยเตรียมหยิบข้อเสนอ คกก.ชุดเอนก เหล่าธรรมทัศน์ และของ สปท. ไปผลักดันต่อ หลังถูกตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป. ด้านการสร้างความสามัคคีปรองดอง

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล แห่งสถาบันพระปกเกล้า กล่าวกับบีบีซีไทย ถึงกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ว่า ยังไม่รู้ว่าจะเข้าไปทำอะไรได้บ้าง เนื่องจากคณะกรรมการเตรียมการฯ มีสมาชิกจำนวนมาก และส่วนใหญ่ก็เป็นทหาร คงต้องลองเข้าไปทำงานด้วยกันก่อน โดยการประชุมคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของ ป.ย.ป. ในวันที่ 6 มี.ค. 2560 ตนก็จะเดินทางไปเข้าร่วมด้วย

พล.อ.เอกชัย กล่าวว่า ส่วนตัวตั้งใจจะเข้าไปผลักดันข้อเสนอที่คณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่มีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน ทำเอาไว้แล้ว รวมถึงผลักดันข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา รวบรวมความเห็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นการแก้ไขความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองทางการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่ตนเป็นเลขานุการอยู่ด้วย

"ผมไม่รู้ว่า ความพยายามในการสร้างความปรองดองของรัฐบาลรอบนี้จะสำเร็จหรือไม่ แต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยเว้นวรรคไม่เดินหน้าเรื่องการสร้างความปรองดองไปถึงปีเศษ" พล.อ.เอกชัยกล่าว

พล.อ.เอกชัย ยังกล่าวถึงการที่รัฐบาลปฏิเสธแนวคิดเรื่องการ "นิรโทษกรรม" ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือในการสร้างความปรองดองอย่างสิ้นเชิงว่า อาจเป็นปัญหาจากเรื่องคำ แต่จริงๆ ยังมีเครื่องมืออื่นๆ อีกมาก เช่น อภัยโทษหรือชะลอการลงโทษ ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าอยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องการศึกว่าหากต้องการจะนิรโทษกรรมให้กับการกระทำที่มี "มูลเหตุจูงใจทางการเมือง" นิยามที่ชัดเจนควรจะเป็นอย่างไร

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

ประยุทธ์ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป. 39 คน

วานนี้ (23 ก.พ. 2560) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 เพื่อแต่งตั้ง "ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ" ให้กับคณะกรรมการย่อยภายใต้ ป.ย.ป. รวมทั้งสิ้น 39 คน ดังนี้

  • คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ มีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายกานต์ ตระกูลฮุน นายชาติศิริ โสภณพนิช นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นายวิรไท สันติประภพ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ และนายอำพล จินดาวัฒนะ
  • คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ มีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย นายคุรุจิต นาครทรรพ นายจเด็จ อินสว่าง นายไชยา ยิ้มวิไล นายเตช บุนนาค นายเทียนฉาย กีระนันทน์ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายบัณฑูร ล่ำซำ นางเบญจวรรณ สร่างนิทร นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ นายศักรินทร์ ภูมิรัตน และ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์
  • คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ มีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 16 คน ประกอบด้วย นายกำจร ตติยกวี นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายพงศ์โพยม วาศภูติ นายวรากรณ์ สามโกเศศ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ นายสมชัย ฤชุพันธุ์ นายอาวุธ ศรีศุกรี และนายอุดม คชินทร
  • คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง มีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายธงทอง จันทรางศุ นายอัชพร จารุจินดา และ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ