ชีวิตคนหาไก และอนาคตที่ (ยัง) ไม่แน่นอน

ไก คือ สาหร่ายน้ำจืดสีเขียวที่พบมากในแม่น้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย และแม่น้ำน่าน จ.น่าน คนในภาคเหนือของไทยนิยมรับประทานสาหร่ายไก ขณะที่ชาวบ้านใน อ.เชียงของ มักจะหาไกช่วงเดือน พ.ย.- มี.ค. เพื่อนำมาทำอาหารและจำหน่าย

แต่เมื่อจีนสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงตอนบนเมื่อปี 2539 ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากกระแสน้ำขึ้น-น้ำลงในแม่น้ำโขงบริเวณชายแดนไทยและลาวจะขึ้นอยู่กับการระบายน้ำจากเขื่อนของจีน แทนที่จะเป็นไปตามวิถีธรรมชาติเช่นเดิม โดยมีหลายครั้งที่จีนปล่อยน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำโขงตอนบนในปริมาณมาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้เรือบรรทุกสินค้าจีนที่เดินทางมายังไทยและลาว แต่กลับไม่ได้แจ้งให้คนทางปลายน้ำทราบล่วงหน้า

ขณะที่มติคณะรัฐมนตรีไทยเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2559 เห็นชอบให้มีการสำรวจร่องน้ำในแม่น้ำโขงครั้งใหม่ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเดินหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือ จากแม่น้ำล้านช้างของจีนมายังแม่น้ำโขงในไทยและลาว ทำให้ประชาชนแถบลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงนักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาสังคม สะท้อนความกังวลว่าโครงการดังกล่าวอาจนำไปสู่การระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงเพื่อเปิดเส้นทางน้ำ และ "คนหาไก" อาจเป็นหนึ่งในผู้ที่จะได้รับผลกระทบกลุ่มแรกๆ

อ่านเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาบริเวณแม่น้ำโขง

รายงาน โดย ตติกานต์ เดชชพงศ มัลติมีเดีย โปรดิวเซอร์, ถ่าย/ตัดต่อ โดย วสวัตติ์ ลุขะรัง ช่างภาพอิสระ