กรุงเทพฯ รถติดกว่าเมืองอื่นในเอเชียจริงหรือ?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

กรุงเทพฯ รถติดกว่าเมืองอื่นในเอเชียจริงหรือ?

  • 1 มีนาคม 2017

กรุงเทพฯ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีปัญหาการจราจรติดขัดที่สุดเมืองหนึ่ง โดยผลการศึกษาของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลการจราจร INRIX ที่ประเมินสภาพจราจรทั่วโลก ประจำปี 2016 หรือ Global Traffic Scorecard Report บ่งชี้ว่าไทยเป็นประเทศรถติดมากเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยคนไทยในแต่ละเมืองทั่วประเทศเสียเวลาเฉลี่ยราว 61 ชั่วโมงต่อปีไปกับรถติดบนถนน

อย่างไรก็ตาม หลายประเทศในเอเชีย ต่างก็เผชิญปัญหาการจราจรติดขัดสาหัสไม่แพ้กัน และผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศเหล่านี้ต่างคิดว่าเมืองที่ตนอาศัยอยู่นั้นสมควรได้รับตำแหน่ง "เมืองรถติดที่สุดในโลก" มากกว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง