บีบีซีชี้แจงข่าวปิดเสาสัญญาณวิทยุคลื่นสั้นในไทย

  • 9 มีนาคม 2017
ป้ายอาคารบีบีซีในกรุงลอนดอน Image copyright PA

บีบีซีแจงข่าวปิดเสาสัญญาณวิทยุคลื่นสั้นในไทย ไม่กระทบการส่งสัญญาณรายการที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษผ่านคลื่นสั้นในเอเชีย หลังสื่อไทยบางแห่งรายงานว่า "สัญญาณวิทยุบีบีซีดับทั่วเอเชีย"

บรรษัทกระจายเสียงแห่งอังกฤษ หรือ บีบีซี ออกแถลงการณ์ในวันนี้ (9 มี.ค.) ว่า สถานีส่งสัญญาณวิทยุคลื่นสั้นของบีบีซี ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ไม่ได้ส่งสัญญาณออกอากศมาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 หลังจากสัญญาอนุญาตใช้สถานีฯ ที่ทำไว้กับรัฐบาลไทยหมดอายุลง

"แม้ว่าจะมีความพยายามเจรจาในเนื้อหาที่ครอบคลุมแล้ว แต่เราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อให้กลับมาส่งสัญญาณได้ ด้วยข้อจำกัดด้านการเงินโดยรวมในองค์กร เราได้ตัดสินใจทั้งที่ไม่เต็มใจ ปิดสถานีส่งสัญญาณคลื่นวิทยุดังกล่าวลง"

บีบีซีแถลงว่า ผู้ฟังของบีบีซียังสามารถเข้าถึงบริการของบีบีซีได้ ยังสามารถรับฟังรายการภาคภาษาต่างๆที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษผ่านการกระจายเสียงด้วยคลื่นสั้นจากตำแหน่งที่ตั้งอื่น

"เราต้องขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลไทยในการใช้สถานีฯ ต่อ เพื่อนำเสนอข่าวสารที่แม่นยำและเป็นกลางให้กับผู้ฟังในภูมิภาคได้ เราจะยังคงเดินหน้าพัฒนาวิธีอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการข่าวสารจาก บีบีซีได้ รวมถึงช่องทางอินเทอร์เน็ต และการสตรีมมิ่งผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ คลื่นวิทยุเอฟเอ็ม และการออกอากาศทางโทรทัศน์"

Image copyright Reuters

การตัดสินใจปิดสถานีฯทำให้ต้องเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ 45 ตำแหน่ง ที่ร่วมงานมา 20 ปี

"เจ้าหน้าที่เหล่านี้ ได้ดำเนินงานและดูแลสถานีออกอากาศสัญญาณวิทยุคลื่นสั้นแห่งนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพ และบีบีซี รู้สึกขอบคุณในความสามารถและความตั้งใจทำงานของพวกเขา"

ต่อมา กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เผยแพร่คำแถลงในวันเดียวกัน ชี้แจงว่า สถานีถ่ายทอดวิทยุคลื่นสั้น ที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย BBC ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินการสถานีถ่ายทอดวิทยุของ BBC ลงนามเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2537 เพื่อกระจายเสียงรายการของ BBC World Service ใน 8 ภาษา (ไม่มีรายการภาษาไทย) ซึ่งผลิตที่กรุงลอนดอน ไปยังประเทศในภูมิภาคโดยความตกลงหมดอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ในห้วงปี 2559 ฝ่ายไทยได้ประชุมหารือ รวมทั้งเจรจากับฝ่าย BBC อย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาการขยายอายุความตกลงฯ ดังกล่าวออกไป 7 ปี และโดยที่การขยายอายุความตกลงฯ ดังกล่าวจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยจึงต้องพิจารณาร่างความตกลงฯ ฉบับใหม่อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน เพื่อให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดจากการขยายอายุความตกลงฯ และเพื่อให้พันธกรณีต่าง ๆ ภายใต้ความตกลงฯ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทย

Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ บีบีซีเวิลด์เซอร์วิสกระจายเสียงรายการใน 8 ภาษาไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย

กระทรวงต่างประเทศไทยระบุว่า BBC ได้ใช้เวลาหลายเดือนในการพิจารณายื่นข้อเสนอแก่ฝ่ายไทย โดยฝ่ายไทยได้ติดตามกับฝ่าย BBC มาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ซึ่งใกล้กับวันหมดอายุของความตกลงฯ (31 ธันวาคม 2559) ฝ่าย BBC ถึงได้ส่งร่างความตกลงฯ ซึ่งมีเนื้อหาตรงตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเพื่อการขยายอายุความตกลงครั้งนี้ แต่เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิดและไม่เพียงพอที่ฝ่ายไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ทันก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สถานีดังกล่าวจึงต้องระงับการส่งสัญญาณเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนกว่าจะมีการขยายอายุความตกลงฯ

ในช่วงที่ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำลังมีความคืบหน้าตามลำดับนั้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 BBC ได้มีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศเรื่องการตัดสินใจขอถอนตัวจากกระบวนการเจรจาเพื่อขยายอายุความตกลงฯ ซึ่งเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวของ BBC" แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศระบุ