ผู้ใช้แท็กซี่บ่นเจอปัญหา "แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร" บ่อยที่สุด

  • 26 มีนาคม 2017
Image copyright Getty Images

การสำรจครั้งนี้ทำขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม จากประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง ได้ข้อมูลที่บ่งชี้ว่า ผู้ที่เคยใช้บริการแท็กซี่สาธารณะทั่วไปส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 75.51 ระบุว่าเคยพบปัญหาการใช้บริการ และอีกร้อยละ 24.49 บอกว่าไม่เคยพบปัญหา โดยในส่วนผู้ที่เคยพบปัญหา ร้อยละ 82.50 ระบุว่าปัญหาใหญ่ที่พบคือการปฏิเสธผู้โดยสาร จากการเรียก 1 ครั้งพบว่าถูกปฏิเสธเฉลี่ยที่ประมาณ 3.5 คัน น้อยที่สุด 1 คัน มากที่สุด 20 คัน

Image copyright Getty Images

ปัญหาหลักรองลงมาในการใช้บริการแท็กซี่สาธารณะคือ ร้อยละ 29.99 ระบุว่าเป็นปัญหาสภาพรถเก่า แอร์ไม่เย็น มีกลิ่นเหม็น ร้อยละ 28.09 ระบุว่าคนขับอ้อมเส้นทาง ส่วนอีกร้อยละ 25.64 ระบุว่าผู้ขับขี่พูดจาไม่สุภาพ มีกิริยาไม่ดีกับผู้โดยสารหรือผู้ใช้รถใช้ถนน

ปัญหาอื่น ๆ ที่พบคือ เรื่องการขับรถเร็ว เบรคกะทันหัน ฝ่าไฟแดง จอดรถในที่ห้ามจอด ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การโกงมิเตอร์ คิดราคาแพงเกินกว่าที่กำหนด ผู้ขับขี่ไม่ชำนาญเส้นทาง ผู้ขับขี่ไม่ทอนเงินค่าโดยสาร ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ เข้าข่ายการก่ออาชญากรรม ผู้ขับขี่ไล่ผู้โดยสารลงกลางทาง ถามเรื่องส่วนตัว เปิดวิทยุเสียงดัง พูดเรื่องการเมือง ไม่กดมิเตอร์ ผู้ขับขี่ต้องการราคาเหมาจ่าย รูปบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ไม่ตรงกัน และกินอาหารบนรถ

Image copyright Getty Images

ส่วนข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ ผลสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 54.51 ต้องการให้มีการคัดกรอง การอบรม การมอบใบอนุญาตที่เป็นลักษณะวิชาชีพเฉพาะกลุ่มอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่ใครก็สามารถขับรถแท็กซี่ได้ ส่วนร้อยละ 43.03 ระบุว่าควรมีหน่วยงานสุ่มตรวจคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่อยู่เป็นประจำ

เมื่อถามถึงการรู้จักและการเคยใช้บริการรถแท็กซี่อูเบอร์ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 46.00 ระบุว่าไม่รู้จัก และไม่เคยใช้บริการ รองลงมา ร้อยละ 41.20 ระบุว่ารู้จัก แต่ไม่เคยใช้บริการ

Image copyright Getty Images

สำหรับข้อกังวลหรือปัญหาที่ประชาชนเคยพบเกี่ยวกับการใช้บริการรถอูเบอร์ พบว่า ร้อยละ 20.59 ระบุว่าเป็นเรื่องความปลอดภัย เพราะผู้ขับขี่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและการอบรม และไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก รองลงมา ร้อยละ 10.52 ระบุว่าผู้ขับไม่ชำนาญเส้นทาง

และเมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนหากต้องเลือกใช้บริการระหว่าง "รถแท็กซี่สาธารณะทั่วไป แต่ต้องเสี่ยงกับปัญหาคุณภาพการให้บริการ" กับ "รถอูเบอร์ ที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ มีการบริการที่ดี แต่มีราคาค่าโดยสารที่แพงกว่า" พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.81 ระบุว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความเร่งด่วน ค่าใช้จ่ายและความจำเป็น รองลงมา ร้อยละ 30.07 ระบุว่า จะเลือกใช้รถแท็กซี่ปกติทั่วไปแบบเดิม ร้อยละ 25.19 ระบุว่าจะเลือกใช้รถอูเบอร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง