คืนพาสปอร์ตจาตุรนต์ เหตุถูกเพิกถอน “ อย่างไม่เป็นธรรม”

  • 31 มีนาคม 2017
จาตุรนต์ ฉายแสง Image copyright Borja Sanchez-Trillo/Getty Images
คำบรรยายภาพ จาตุรนต์ถูกทหารเข้าจับกุม หลังแถลงจุดยืนต่อต้านการรัฐประหารของ คสช. ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่นำไปสู่การยกเลิกพาสปอร์ต

ศาลปกครองกลางสั่งยกเลิกคำสั่งเพิกถอนพาสปอร์ต 3 เล่ม ของนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต รมว.ศึกษาธิการ เหตุถูกเพิกถอนอย่างเลือกปฏิบัติ และไม่เป็นธรรม

วันนี้ (31 มี.ค.) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้ยกเลิกคำสั่งเพิกถอนหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) จำนวน 3 เล่ม ของนายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทย และอดีต รมว.ศึกษาธิการ ซึ่งออกมาช่วงปลายปี 2558 เนื่องจาก "เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม" ต่อนายจาตุรนต์ โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่มีคำสั่งดังกล่าว

ศาลให้เหตุผลเพิ่มเติมถึงการเลือกปฏิบัติว่า เพราะการยกเลิกหนังสือเดินทางของนายจาตุรนต์ โดยอ้างเหตุจากการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. กรณีไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งเรียก หรือการตกเป็นผู้ต้องหาในคดีตามประมวลกฎหมายอาญา (ป.อาญา) มาตรา 116 ของอธิบดีกรมการกงศุล ครั้งนี้ ไม่มีการนำไปใช้กับ "บุคคลอื่นที่มีพฤติการณ์เดียวกัน"

สำหรับหนังสือเดินทางของนายจาตุรนต์ จำนวน 3 ฉบับ ที่ได้รับคืนมาตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางนี้ ประกอบด้วยหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เลขที่ N92XXXX ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 29 มี.ค. 2559 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เลขที่ AA552XXXX ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 18 ส.ค. 2563 และหนังสือดินทางการทูต เลขที่ CD100XXXX ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 15 ส.ค. 2561

แม้นายจาตุรนต์จะชนะคดีในศาลปกครองกลาง แต่คู่กรณียังสามารถยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในระยะเวลา 30 วัน