ร่วมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ร่วมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • 1 เมษายน 2017

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บีบีซีไทยขอนำเสนอวิดีโอการเสด็จเยือนสำนักงานบีบีซีเวิลด์เซอร์วิส อาคารบุชเฮาส์ ในกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2536

โดยมี แซม ยังเกอร์ ผอ.บีบีซีเวิลด์เซอร์วิสและนายสมชัย สุวรรณบรรณ หัวหน้าแผนกบีบีซีไทยและทีมงานเฝ้าฯ รับเสด็จ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง