โปรดเกล้าฯ หมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 6 เม.ย.

รัฐธรรมนูญ, พิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ

ที่มาของภาพ, WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วันนี้ (3 เม.ย.) ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการประกาศพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในวันพฤหัสดีที่ 6 เมษายน เวลา 15.00 น. ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ลงท้ายหมายกำหนดการสำนักพระราชวัง วันที่ 1 เม.ย.2560

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

หมายกำหนดการสำนักพระราชวัง ระบุรายละเอียดว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญ ก่อนจะมีการประทับพระราชลัญจกรแล้วเชิญไปประดิษฐานบนพานทองที่เสาบัวหน้ามหาสมาคม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีจะแถลงอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ (4 เม.ย.)

นอกจากนี้ นายวิษณุ ยังกล่าวถึง สถานะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า สนช.จะยังทำหน้าที่ จนถึง 15 วันก่อนวันเลือกตั้ง สำหรับ สปท.จะทำหน้าที่ไปจนกว่ากฎหมายปฏิรูป จะออกมาภายใน 4 เดือนหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

เปิดไทม์ไลน์ย้อนหลังเส้นทางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

  • 7 ส.ค.2559 - วันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ยกร่าง
  • 10 ส.ค.2559 - กกต.รับรองผลประชามติอย่างเป็นทางการ เห็นชอบทั้งร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง
  • 8-9 พ.ย.2559 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติขึ้นทูลเกล้าฯ
  • 9 ม.ค.2560 - สำนักราชเลขาธิการทำเรื่องมาถึงรัฐบาล ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชกระแสรับสั่งว่ามี 3-4 เรื่องที่จำเป็นต้องแก้ไขให้เป็นไปตามพระราชอำนาจ
  • 11 ม.ค.2560 - วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย เปิดรายชื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการยกร่างมาตราที่จะมีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติให้เป็นไปตามข้อสังเกตพระราชทาน จำนวน 11 คน
  • 13 ม.ค.2560 - ที่ประชุม สนช.มีมติเห็นชอบ 3 วาระรวด แก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 เพื่อให้นายกฯ ขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่ผ่านการออกเสียงประชามติ กลับมาแก้ไขเพิ่มเติมได้
  • 20 ม.ค.2560 - รัฐบาลได้รับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญฯ คืนมาแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกตพระราชทาน
  • 17 ก.พ.2560 - นายกฯ นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านการออกเสียงประชามติ ร่างที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกตพระราชทาน ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย