วันแรกจับ-ปรับ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยตาม ม.44 ประชาชนคิดอย่างไรกับมาตรการนี้
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ม.44 ทุกที่นั่งต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ประชาชนคิดอย่างไรกับมาตรการนี้

  • 5 เมษายน 2017

5 เม.ย.60 เป็นวันแรกของการบังคับใช้กฎหมายตาม ม.44 ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารรถยนต์ ทั้งส่วนบุคคล-สาธารณะ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ไปฟังกันว่าประชาชนบางส่วนคิดเห็นอย่างไรกับคำสั่งนี้

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แถลงคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 14/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบกใน 3 ประเด็น หนึ่งในนั้นคือการคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งในรถ หากผู้ใดฝ่าฝืน จะถูกปรับในอัตราโทษระหว่าง 500-50,000 บาท โดยรถยนต์ส่วนบุคคล หากพบผู้ไม่คาดเข็มขัดจะถูกปรับ 500 บาท รถแท็กซี่ โทษปรับ 500-1,000 บาท รถตู้และรถโดยสารขนาดใหญ่ โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากผู้ประกอบการปล่อยปละละเลย ไม่มีเข็มขัดให้คาด โทษปรับสูงสุด 50,000 บาท

วิดีโอโดย จิราพร คูหากาญจน์ / วสวัตติ์ ลุขะรัง