ประวิตรสวนฝ่ายการเมือง "อย่าตีรวน" ขอผ่อนปรนกฎเหล็ก

  • 7 เมษายน 2017
ประวิตร วงษ์สุวรรณ Image copyright PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP/Getty Images
คำบรรยายภาพ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ซ้าย) ขอฝ่ายการเมืองอย่าออกมาตีรวน ขอผ่อนคลายประกาศ คสช. เรื่องห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรม

ประวิตรสวนข้อเสนอฝ่ายการเมือง "อย่าตีรวน" กรณีขอให้ผ่อนคลายประกาศ คสช. เรื่องห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรม ที่ใช้บังคับมาแล้วกว่าพันวัน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงเสียงเรียกร้องจากฝ่ายการเมืองให้ผ่อนปรนกฎเหล็กที่ห้ามไม่ให้พรรคการเมืองทำกิจกรรม ภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้ง ว่า "ขณะนี้ยังไม่เรียบร้อย ขอเวลา และอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกัน อย่าออกมาตีรวน เพราะทำให้ผมตัดสินใจยาก ในการนำเรียนนายกฯ"

ส่วนถ้าหากกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งออกมาจนครบจะยอมผ่อนปรนหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เป็นเรื่องอนาคต ซึ่งตนก็ต้องทำงานต่อไปเพื่อดูและประชาชนให้มีความปลอดภัยให้มากที่สุด รวมถึงช่วยแก้ไขความขัดแย้งคนในชาติ สร้างความปรองดองให้ได้ ทั้งนี้ ประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวมถึงคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ออกมาก่อนหน้านี้ ถือเป็นกฎหมายทั้งหมด หากต้องการยกเลิกจะต้องออกมาเป็นพระราชบัญญัติ

ทั้งนี้ คสช. ได้ออกประกาศ คสช. ที่ 57/2557 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2557 ห้ามไม่ให้พรรคการเมืองจัดการประชุมหรือดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง ซึ่งถึงปัจจุบัน (7 เม.ย. 2560) ถือว่ามีผลใช้บังคับมาแล้วทั้งสิ้น 1,030 วัน

ก่อนหน้านี้ พรรคการเมืองต่าง ๆ เคยออกมาเรียกร้องให้ คสช. ยกเลิกกฎเหล็กห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองมาแล้ว ก่อนการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ และคำถามพ่วง วันที่ 7 ส.ค. 2559 เพื่อจะได้แสดงความเห็นต่อเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฯ แต่ผู้นำ คสช. ปฏิเสธ

ทั้งนี้ ในรัฐธรรมนูญฯ ฉบับปี 2560 มาตรา 279 กำหนดว่า บรรดาประกาศหรือคำสั่งของ คสช. และคำสั่งของหัวหน้า คสช. ที่มีอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรมนูญฯ ให้มีผลใช้บังคับต่อไป และหากจะยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม ต้องออกมาเป็นพระราชบัญญัติ