สีสันสงกรานต์ช้างที่อยุธยา

วีดีโอโดย จิราพร คูหากาญจน์

งานสงกรานต์ช้างของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ในปีนี้มีช้างแสนรู้มาร่วมเล่นสาดน้ำกับนักท่องเที่ยวจำนวน 11 เชือก ช้างที่เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกแต่งแต้มสีสันให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทย

ผู้จัดงานระบุว่า สีที่ใช้วาดบนตัวช้างเป็นสีน้ำที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดพิษสะสมในตัวช้าง ผู้จัดงานได้เตรียมโอ่งมังกรและถังน้ำขนาดใหญ่ที่ต่อก๊อกน้ำ เพื่อให้ช้างและนักท่องเที่ยวได้เล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด