"ประยุทธ์" เผยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง ร.10 จะจัดขึ้นปลายปี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ที่มาของภาพ, Bloomberg/Getty Images

คำบรรยายภาพ,

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายกฯ ระบุ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลใหม่ เป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญ คาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2560 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่นายกฯ กล่าวถึงช่วงเวลาอันสำคัญทางประวัติศาสตร์

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันนี้ (14 เม.ย.) ในตอนหนึ่งว่า สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งคือ การเตรียมดำเนินการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้สมพระเกียรติในช่วงปลายปีนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถ้อยแถลงดังกล่าวของนายกฯ ถือได้ว่ามีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับงานพระราชพิธีที่สำคัญของประเทศ หลังจากที่นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร องค์พระรัชทายาท เสด็จฯ ขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ตามกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ระหว่างที่ประชาชนยังมิได้ถวายพระปรมาภิไธย เนื่องในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"

นอกจากนี้ นายกฯ ยังกล่าวถึงความพยายามในการบริหารประเทศตามโรดแมปของรัฐบาล และชี้แจงเรื่องการเลือกตั้งและการสร้างความปรองดอง ว่าไม่ใช่เรื่องเดียวกัน แต่ก็ส่งเสริมกัน การเลือกตั้งเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย ที่มีธรรมาภิบาล ที่ประชาชนต้องการให้เข้ามาบริหารประเทศ ส่วนเรื่องของการปรองดองนั้น ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จังหวัด กลุ่มจังหวัด รวมไปจนถึงระดับภูมิภาค