พรเพชรชงแก้ข้อบังคับการประชุม สนช. ให้ "ผ่อนคลาย" ยิ่งขึ้น

การประชุมสภานิติบัญญัติ

ที่มาของภาพ, PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP/Getty Images

ประธาน สนช. ชงแก้ข้อบังคับ "ผ่อนคลาย" เกณฑ์การประชุม ให้ขาดสมาชิกภาพยากขึ้น จากเดิมนับครั้งการลงมติ เป็นนับวันประชุมแทน

วันนี้ (16 เม.ย.) เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ รายงานคำให้สัมภาษณ์ของนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ระบุว่า จะเสนอให้ที่ประชุม สนช. ในวันที่ 20 เม.ย. นี้ แก้ไขข้อบังคับการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญใหม่กำหนด เรื่องเกณฑ์การลาของสมาชิก สนช. ให้มีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่ห้ามขาดเกินกว่า 1 ใน 3 ของการ "ลงมติ" ในรอบสามเดือน เป็นห้ามขาดเกินกว่า 1 ใน 4 ของ "วันประชุม" ในรอบสามเดือน ถึงจะพ้นจากสมาชิกภาพ

สำหรับข้อบังคับการประชุม สนช. พ.ศ.2557 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ข้อ 82 ระบุว่า หาก สมาชิก สนช. ขาดการลงมติเกินกว่า 1 ใน 3 ในรอบสามเดือน ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลง ยกเว้นแต่ได้ลาประชุมโดยได้รับอนุญาตจากประธาน สนช.

ที่มาของภาพ, PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP/Getty Images

คำบรรยายภาพ,

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (กลาง)

ก่อนหน้านี้ สมาชิก สนช. จำนวน 7 คน เคยถูกโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ตรวจสอบแล้วพบว่า ลงมติไม่ถึง 1 ใน 3 ในรอบสามเดือน ซึ่งอาจส่งผลต่อสมาชิกภาพ ประกอบด้วย พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ อดีต เสธ.ทร. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรม พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. และ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร.

แต่นายพรเพชรออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า สมาชิก สนช. ทั้ง 7 คน ไม่มีปัญหาเรื่องสมาชิกภาพ เนื่องจากได้ยื่นใบลาทุกครั้ง

สำหรับสมาชิก สนช. ชุดปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 250 คน ทุกคนได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีอำนาจเทียบเท่าสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และได้รับเงินเดือนคนละ 113,560 บาท โดยยังไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น เช่น เบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ