ทายาทบรรหาร ขอสร้างทีม “กาวใจ” ปรองดอง ไม่ “วันแมนโชว์”
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ทายาทบรรหาร ขอสร้างทีม “กาวใจ” ปรองดอง ไม่ “วันแมนโชว์”

  • 23 เมษายน 2017

หนึ่งปีหลังสิ้น "มังกรการเมือง" นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ทายาทโดยสายเลือดที่ชื่อนายวราวุธ ศิลปอาชา ผู้ได้รับแรงสนับสนุนให้เป็นผู้สืบทอดทางการเมือง" ประกาศสานต่อบทบาท "มือประสานสิบทิศ" เพื่อสร้างความปรองดองในหมู่นักการเมืองและประชาชน แม้ตระหนักถึงเงื่อนไขที่ทำให้ภารกิจนี้ เป็นไปได้ยากในสังคมไทย