กำหนดวันพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร. 9

ในหลวงรัชกาลที่ 9

โฆษกรัฐบาลเปิดเผยกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ 25 - 29 ต.ค.

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค.

เบื้องต้นกำหนดให้วันที่ 26 เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื่องจากต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีฯ

ครม. เห็นชอบเรื่องดังกล่าว หลังจากกรรมการอำนวยการจัดงานและราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการอำนวยการฯ ส่งเรื่องมาให้ครม. พิจารณากำหนดวันหยุดราชการ

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นควรให้จัดทำภาพประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมภาพพระบรมโกศ โดยขอพระราชทานพระราชานุญาตการบันทึกภาพพระบรมโกศบนพระที่นั่งมหาดุสิตมหาปราสาท

คำบรรยายภาพ,

เจ้าหน้าที่ของสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เริ่มลงมือปั้นหุ่นที่จะใช้ประกอบประดับและตกแต่งโดยรอบพระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ 9

ด้าน พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัตร ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ครม. ได้เห็นควรให้จัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 30 วัน (1-30 พ.ย.) โดยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน