ประยุทธ์สั่งทำ “ฐานข้อมูลกลาง” ช่วยแรงงาน ทั้งในและนอกระบบ

  • 29 เมษายน 2017
พนักงานเช็ดกระจกอาจถือเป็นแรงงานนอกระบบอย่างหนึ่ง Image copyright ROBERTO SCHMIDT/AFP/Getty Images
คำบรรยายภาพ พล.อ.ประยุทธ์ยกตัวอย่างแรงงานนอกระบบว่าหมายถึง ชาวไร่ชาวสวน หาบเร่แผงลอย รวมไปถึงคนรับจ้างทำงานทั่วไป ซึ่งอาจรวมถึงพนักงานเช็ดกระจกในภาพด้วย

ประยุทธ์ สั่งทำ "ฐานข้อมูลกลาง" เพื่อช่วยแรงงานทั้งประเทศ เผยยอดคนไทยทำงาน "นอกระบบ" พุ่งแตะ 21.3 ล้านคน คิดเป็น 55% ของทั้งหมด แม้เผชิญปัญหารายได้น้อย และสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวในรายการศาสตร์ "พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ออกอากาศช่วงค่ำวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา ถึงวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันกรรมกรสากล ในวันที่ 1 พ.ค.นี้ว่า รัฐบาลจะเร่งจัดทำ "ฐานข้อมูลกลาง" แรงงานทั้งในและนอกระบบ ทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อให้รัฐบาลและทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้กำหนดเป็นนโยบายสาธารณะได้อย่างเหมาะสม

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ปัญหาแรงงานไทยที่ผ่านมา นอกจากถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ ยังมีปัญหาเรื่องปากท้อง สุขภาพ ที่อยู่อาศัย การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการศึกษา ซึ่งรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการมาช่วยเหลือมากมาย โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ ที่มีสัดส่วนถึงสองในสามของแรงงานทั้งหมด และมักเป็นผู้มีรายได้น้อย อาทิ การแพทย์ฉุกเฉิน 72 ชั่วโมงแรกให้พ้นวิกฤต กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนยุติธรรม ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ฯลฯ

ทั้งนี้ ยังเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการจากภาครัฐได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พ.ค. โดยจะมีมาตรการลดค่าครองชีพให้กับแรงงานที่มีรายได้น้อย อาทิ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ หรือค่ารถ ขสมก. ในกรุงเทพฯ หรือค่ารถ บขส.ในต่างจังหวัด

"ในอนาคตเราจะยกระดับจากผู้ใช้แรงงานมาเป็นผู้ใช้พลังสมอง ผมอยากให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง โดยค่อย ๆ ยกระดับตัวเองเป็นแรงงานมีฝีมือ แรงงานคุณภาพ แรงงานที่มีนวัตกรรม และแรงงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้ได้" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

Image copyright NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Image
คำบรรยายภาพ ภาพจำของแรงงานนอกระบบคือคนงานก่อสร้าง แต่แท้จริงแล้วแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่จะทำงานอยู่ในภาคการเกษตร

ข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา เผยว่า ในปี 2559 จากคนไทยผู้มีงานทำ 38.3 ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบถึง 21.3 ล้านคน คิดเป็น 55.6% และแรงงานในระบบ 17 ล้านคน คิดเป็น 44.4%

ทั้งนี้ "แรงงานนอกระบบ" หมายถึง "ผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน" โดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจะอยู่ที่ 6,591 บาท ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม และมักประสบปัญหาเรื่องค่าจ้างต่ำ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ปลอดภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง