อาวุธ(ไม่)ลับนศ. ยุครัฐประหาร 57
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

สามปีรัฐประหาร: อาวุธ(ไม่)ลับนศ. ยุครัฐประหาร 57

  • 10 พฤษภาคม 2017

"สังคมที่จับกุมคุมขังคนหนุ่มสาว จะเป็นสังคมที่ไม่มีอนาคต" คือคำกล่าวของ ศ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหลายกรรมหลายวาระ

ผ่านมากว่า 100 วัน นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ที่ถูกคุมขังหลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีหมิ่นสถาบัน ตามมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ยัง "ไม่รู้อนาคต"

ปรากฏการณ์นี้สร้างแรงสั่นสะเทือนแก่ขบวนการนักศึกษาหรือไม่

พวกเขาเรียนรู้ในการปรับตัว-ต่อสู้กับรัฐบาลทหารอย่างไร

รายงานโดย หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ ผู้สื่อข่าวอิสระ บีบีซีไทย วิดีโอโดย วสวัตติ์ ลุขะรัง