ไตรมาสแรก สายการบินรายได้ลด-กำไรหด

  • 16 พฤษภาคม 2017
Thai Airline Image copyright SAEED KHAN/AFP/Getty Images

ธุรกิจสายการบินแจ้งผลประกอบการประจำไตรมาสแรกปีนี้ พบว่า การบินไทยและบางกอกแอร์เวยส์รายได้และกำไรลดลง ขณะที่สายการบินโลว์คอสต์แม้มีรายได้เพิ่ม แต่บางรายยังขาดทุน สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันเพิ่มขึ้น และต้นทุนสูงขึ้นหลังการปรับขึ้นภาษีน้ำมันช่วงต้นปี

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการสายการบินแห่งชาติ รายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วานนี้ โดยรายได้รวมในไตรมาสแรกมีทั้งหมด 49,804 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสแรกของปีก่อน ร้อยละ 0.8 ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 3,169 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47.3 จากยอดกำไรสุทธิของไตรมาสแรกของปีก่อนที่ 6,011 ล้านบาท

ทั้งนี้ การบินไทยให้เหตุผลว่า อุตสาหกรรมการบินของไทยมีแนวโน้มการขยายตัวตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมการบินของโลก โดยสายการบินต่างๆ ได้เปิดเส้นทางบินใหม่ และมีสายการบินใหม่ๆ มาเปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยเฉพาะกลุ่มสายการบินจากจีน อินเดีย และญี่ปุ่น อย่างสายการบินพีช เอวิเอชั่นจากญี่ปุ่น ผู้ดำเนินการสายการบิน พีช แอร์ไลน์ส และสายการบิน เป่ยจิง แคปิตอล แอร์ไลน์ส

นอกจากนี้ ในไตรมาสนี้ ยังมีปัจจัยลบที่มีผลกระทบกับธุรกิจการบินของไทยโดยตรง คือการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเส้นทางการบินในประเทศอีกด้วย

ขณะที่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เจ้าของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ แจ้งผลประกอบการประจำไตรมาสแรก มีรายได้รวม 7,469 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 565 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 64.1 ซึ่งทำกำไร 1,009 ล้านบาท

ในรายงานการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่า การลดลงของรายได้รวม เป็นผลมาจากธุรกิจสายการบินลดลง ร้อยละ 3.9 และธุรกิจสนามบินลดลงร้อยละ 12.1 ตามลำดับ นอกจากนี้อัตราการเติบโตของผู้โดยสารยังชะลอตัว ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับยอดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทย ซึ่งเติบโตเพียงร้อยละ 1.7 รวมถึงภาวะการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงขึ้น จากการมีสายการบินให้บริการมากขึ้น

สายการบินโลว์คอสต์ยังมีกำไร

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสถานการณ์ของผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่ำ หรือโลว์คอสต์ แอร์ไลน์ (Low-cost airlines) ยังถือว่าอยู่ในภาวะที่ดีกว่าสายการบินหลัก

จากรายงานการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการสายการบินไทย แอร์เอเชีย ระบุว่า รายได้ช่วงไตรมาสแรกของปี อยู่ที่ 9,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 570 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,009 ล้านบาท

Image copyright PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP/GettyImages

ส่วนสายการบินนกแอร์ แม้เผชิญมรสุมเกี่ยวกับการบริการลูกค้า และปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร แต่ยังมีผลประกอบการน่าพอใจในไตรมาสแรก มีรายได้รวม 4,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.88 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แบ่งเป็นรายได้จากค่าโดยสาร 3,548 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.81 ของรายได้รวม และรายได้จากการให้บริการ 293 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 245.4 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทขาดทุนเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 294.07 ล้านบาท ซึ่งลดลง 85.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.61 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง