นักการเมือง ตัวแสดงต้องห้าม
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

นักการเมือง ตัวแสดงต้องห้าม

  • 17 พฤษภาคม 2017

เพราะเหตุผล 7 จาก 10 ข้อ ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้เป็นข้ออ้างในการก่อรัฐประหาร 22 พ.ค. 2557 เกี่ยวข้องกับการ "ใช้อำนาจทางการเมือง" และ "ความแตกแยกทางความคิดทางการเมือง" ทำให้เสรีภาพทางการเมืองยังถูกจำกัดตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

วิถีชีวิตของ 2 นักการเมืองต่างค่ายเปลี่ยนไปอย่างไร หลังนาทียึดอำนาจ

รายงานโดย หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ ผู้สื่อข่าวอิสระ บีบีซีไทย วิดีโอโดย วสวัตติ์ ลุขะรัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง