สามปีรัฐประหาร: “ความสุข” จะกลับคืนมาเมื่อไร?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

สามปีรัฐประหาร: “ความสุข” จะกลับคืนมาเมื่อไร?

  • 21 พฤษภาคม 2017

16:30 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศตัวเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการของ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล สองวันหลังใช้อำนาจผู้บัญชาการทหารบก ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) และจัดการประชุมเพื่อหาทางออกวิกฤตการณ์การเมืองของประเทศที่ "ไม่เป็นผล"

2 มิ.ย. ทหารรายรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แจกใบปลิวหัวข้อ "คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คืนความสุขให้ประชาชน" แก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา โดยเนื้อหาระบุ 10 ปัญหาในอดีตที่ต้องใช้การรัฐประหารเข้ามาแก้ไข เช่น ความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองอย่างรุนแรง ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้กับทุกกลุ่ม

หลังเข้าบริหารประเทศไม่กี่สัปดาห์ เพลง "คืนความสุขให้ประเทศไทย" ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ใช้เวลาแต่งเนื้อร้องเพียง 1 ชั่วโมงก็ดังกระหึ่มสถานีวิทยุ โทรทัศน์มาจนถึงทุกวันนี้ ทว่า "ความสุข" ที่สัญญาไว้ กลับมาตามที่สัญญาไว้มากน้อยเพียงไร

บีบีซีไทย ใช้โอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการยึดอำนาจ สอบทานสัญญา 10 ข้อ พร้อมข้อมูล ตัวเลข และสถานการณ์จริง