พรุลานควาย
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ใครทำควายตายที่ปลายด้ามขวาน?

  • 23 พฤษภาคม 2017

พรุลานควาย เคยเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยา เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ ที่ทั้งคนและสัตว์ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ 1,500 ไร่ ใน 14 หมู่บ้านบริเวณรอยต่อระหว่าง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี กับ อ.รามัน จ.ยะลา

พรุลานควายเคยเป็นแหล่งเลี้ยงควายนับหมื่นตัว แต่ปัจจุบันกลับลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ เหลือเพียงไม่กี่พันตัว

เฉพาะในปีนี้ ชาวบ้านเล่าว่าควายที่เลี้ยงไว้ล้มตายไปหลายสิบตัว พวกเขาเชื่อว่าเป็นผลมาจากการพัฒนาพื้นที่โดยขาดความเข้าใจ มีการขุดลอกคลองกั้นทางเดินของน้ำ เมื่อถึงฤดูน้ำท่วม จะทำให้น้ำลดลงช้า ทำให้หญ้าที่เป็นอาหารของควายตายไป และต้องใช้เวลานานกว่าจะงอกเงยขึ้นมาอีก