จากขยะเศษเหล็กสู่หุ่นเหล็กส่งออก
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

จากขยะเศษเหล็กสู่หุ่นเหล็กส่งออก

  • 4 มิถุนายน 2017

จากเศษเหล็กราคากิโลกรัมละไม่ถึง 10 บาท เมื่อนำมาเชื่อมต่อกัน ใช้จินตนาการ ทักษะและฝีมือ กลายมาเป็นหุ่นเหล็ก สินค้าส่งออก สร้างรายได้งดงาม

บีบีซีไทยพาไปดูบรรยากาศภายในโรงงานผลิตหุ่นจากเศษเหล็กที่กำลังเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติ

วิดีโอโดย จิราพร คูหากาญจน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง