85 ปี ปฏิวัติสยาม: ประวัติศาสตร์ที่ “ต้องจัดการ”
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

85 ปี ปฏิวัติสยาม: ประวัติศาสตร์ที่ “ต้องจัดการ”

  • 10 มิถุนายน 2017

กว่าแปดทศวรรษหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ประเทศไทยยังวนเวียนอยู่กับการรัฐประหาร และการปกครองโดยทหารที่พยายามบอกให้ประชาชนลืมความเป็นมาของ 24 มิถุนายน 2475 ท่ามกลางปริศนาการหายไปของ "หมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ" กว่า 2 เดือนมาแล้ว

รายงานโดย หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ ผู้สื่อข่าวอิสระ บีบีซีไทย วิดีโอโดย วสวัตติ์ ลุขะรัง