นายกฯ ถาม ประชาชนยังไม่ตอบ?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

นายกฯ ถาม ประชาชนยังไม่ตอบ?

  • 12 มิถุนายน 2017

วันแรกของการเปิดรับคำตอบจาก "4 คำถาม" ของนายกฯ มีประชาชนมาส่งคำตอบบางตา เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย "ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นไปตามธรรมชาติ" ซึ่งอาจขัดแย้งกับบทบาทในอดีตที่มักตกเป็น "เครื่องมือทางการเมือง" ถึงขั้นเคยขึ้นป้าย "ล็อคชื่อนายกฯ" ในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ

บรรยากาศการ "ตอบคำถามนายกฯ" ในวันแรก (12 มิ.ย.) ไม่คึกคักนัก ตลอดทั้งวันมีผู้ตอบคำถามนายกฯ ผ่านศูนย์บริการประชาชน สปน. 14 คน (เช้า 3 คน บ่าย 10 คน)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน ระบุกับบีบีซีไทยว่าอาจเกิดจากประชาชนยังไม่ทราบข่าว, ความกังวลต่อการให้ยืนยันตัวตนผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเกรงว่าคำตอบอาจไม่ถูกบันทึก หากไม่ตอบในสิ่งที่ผู้มีอำนาจอยากอ่าน

ขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะ "ไม่มีการกะเกณฑ์อะไร ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นไปตามธรรมชาติ" คำสั่งจาก "หน่วยเหนือ" ทั้งระดับรัฐมนตรี-ปลัดกระทรวงมหาดไทยชัดเจนว่าห้ามเจ้าหน้าที่ "ตีความคำถาม-อธิบายศัพท์เพิ่ม" เพื่อป้องกันการชี้นำประชาชน

วีดีโอโดย : วสวัตติ์ ลุขะรัง